การนำสื่อนำเสนออย่าง PowerPoint ไปเผยแพร่ผ่านเว็บแบบลิงก์ ไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสม เพราะอาจจะเจอปัญหาฟอนต์ ปัญหาการเปิดแฟ้มไม่ได้จากปัญหารุ่นของซอฟต์แวร์ แนวทางหนึ่งที่ควรดำเนินการคือ การแปลงสื่อ PowerPoint ให้อยู่ในรูปของ Flash Presentation แต่ราคาซอฟต์แวร์แปลงก็ค่อนข้างสูง 

iSpring Free PowerPoint to Flash นับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะเป็น Freeware จากค่าย iSpring ที่ออกแบบมาให้ทำงานในลักษณะ Add-in ของ Microsoft PowerPoint เมื่อติดตั้งแล้วจะปรากฏเป็นเมนูหนึ่งใน Microsoft PowerPoint สามารถส่งออก PowerPoint ให้อยู่ในรูปแบบของแฟ้ม Flash ที่พร้อมนำเสนอผ่านเว็บได้ทันที

iSpring Free PowerPoint to Flash

ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดฟรีแวร์น่าใช้นี้ได้ที่ http://www.ispringsolutions.com/free_powerpoint_to_flash_converter.html

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป