CourseLab เป็นเครื่องมือสร้างบทเรียน e-Learning (e-Learning Authoring Tools) ที่มีให้เลือกใช้งานทั้งแบบฟรี และซื้อ โดยมีฟังก์ชันการทำงานที่แตกต่างกันบ้าง แต่จากการทดสอบก็พบว่า “โปรแกรมที่ให้ดาวน์โหลดได้ฟรี” ก็มีฟังก์ชันที่เพียงพอแล้วสำหรับการนำมาประยุกต์ใช้งาน CourseLab ทำงานได้บน MS Windows ผลงานที่สร้างเลือกได้ว่าจะเป็น HTML (สำหรับการทำ Offline e-Learning) หรือเป็น SCORM โดยจอภาพการใช้งานไม่แตกต่างจาก Microsoft PowerPoint แบ่งเป็นสไลด์ชิ้นๆ ทำให้ทำงานได้ง่าย

CourseLab Authoring Tools

เครื่องมือที่โปรแกรมเตรียมให้ใช้งาน มีทั้งตัวละครที่จำลองการพูดคุย รูปทรงต่างๆ เครื่องมือออกแบบฟอร์ม และแบบทดสอบ รวมทั้ง Action script เพื่อสร้างสื่อเชิงโต้ตอบ

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ผลงานวิจัยพร้อมถ่ายทอด

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป