โปรแกรม PicPick เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ควรติดตั้งเพื่อใช้งาน PicPick เป็นโปรแกรมอัตถประโยชน์ที่มีความสามารถในการจัดการรูปภาพ ตั้งแต่การจับภาพ (Screen Capture) การตกแต่งภาพ (Image Editor) และอีกหลากหลายเครื่องมือเกี่ยวกับสีและรูปภาพ โปรแกรมนี้ทำงานได้บน Microsoft Windows โดยสามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งได้ฟรีจากเว็บไซต์ PicPick

alt


จอภาพการทำงานของ PicPick, (2011). เข้าถึงผ่านเว็บ http://www.picpick.org/features

ความสามารถ Screen Capture ของ PicPick ครอบคลุมทั้งการ Capture ทั้งจอภาพ Desktop หรือเลือก Capture จอภาพที่ต้องการ เลือกเฉพาะพื้นที่ รวมทั้งการ Capture จอภาพที่ยาวมากด้วยความสามารถ Scrolling Window รวมถึงการ Capture Mouse & Cursor เมื่อ Capture ภาพแล้วก็สามารถตกแต่งได้ด้วย Image Editor ที่มีเครื่องมือใส่ข้อความ ใส่วัตถุกราฟิก เช่นกรอบสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี เส้น ลูกศร

นอกจากความสามารถ Screen capture และ Image Editor แล้ว PicPick ยังมีเครื่องมือตรวจค่าสี (Color Picker & Color Palette) เหมาะสำหรับผู้พัฒนาเว็บที่ต้องการตรวจสอบค่าสีรหัสฐาน 16 เครื่องมือซูมจอภาพ (Magnifier) เครื่องมือตรวจสอบพิกัด (Pixel Ruler) และเครื่องมือวาดภาพบนจอภาพ (Whiteboard) ยังไงก็ทดลองใช้กันดูนะครับ ไม่ยากครับผม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป