ในการถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายภาพดิจิทัล ผู้ถ่ายมักจะคุ้นเคยกับการถ่ายภาพจำนวนมาก ซึ่งเมื่อนำมาใช้งานก็ย่อมหนีไม่พ้นที่จะต้องเสียเวลากับการย่อภาพทีละภาพ รวมถึงการหมุนภาพ การลดความละเอียดของภาพ แต่ด้วยความสามารถของฟรีแวร์อย่าง XnView ทำให้การทำงานเกี่ยวกับภาพข้างต้นเป็นเรื่องที่ง่าย สะดวก และรวดเร็ว

{slideshare}[slideshare id=1292570&doc=20070627-xnview-resize-090415043241-phpapp01&type=d]{/slideshare}

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป