PhotoScapePhotoScape ซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้การบริหารจัดการภาพ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดแฟ้มภาพ นำเสนอ ตกแต่งภาพ สร้างสไลด์ สั่งพิมพ์ภาพเป็นไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว PhotoScape เป็นซอฟต์แวร์ในกลุ่มฟรีแวร์ (Freeware) ที่ดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี มีความสามารถจัดการรูปภาพที่หลากหลายเช่น Viewer สามารถแสดงแฟ้มภาพได้ทั้งโฟลเดอร์ รวมถึงความสามารถแสดงผลแบบ slideshow Editor ที่มีเครื่องมือปรับขนาด ปรับแสง สี ความคมชัด การใส่กรอบภาพ การป้อนกล่องข้อความ การแต่งภาพด้วย Effect ต่างๆ การตัดภาพ  และการทำงานแบบ Batch ช่วยให้สามารถทำงานกับภาพได้พร้อมๆ กันหลายภาพ รวมถึงการเปลี่ยนชื่อแฟ้มภาพ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป