ในขณะที่แหล่งพลังงานที่ไม่มีวันหมดเพิ่มขึ้น มีความต้องการวิธีใหม่ในการเก็บพลังงานที่ได้ด้วยราคาถูกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขณะนี้คณะนักวิทยาศาสตร์รายงานในวารสารของ ACS ชื่อ Environmental Science & Technology Letters ถึงการพัฒนาที่มุ่งไปสู่จุดหมายนั้น คือ แบตเตอรี่แบคทีเรียที่ชาร์จได้ใหม่

เทคโนโลยีในปัจจุบันเช่น แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนมีข้อจำกัดในเรื่องความปลอดภัย ราคาสูงและปัจจัยอื่นๆ Sam D. Molenaar และคณะจาก Wageningen University และ Wetsus (ประเทศเนเธอร์แลนด์) ต้องการได้วิธีที่มีราคาถูกและสามารถแก้ปัญหาได้ยั่งยืน

คณะนักวิจัยได้รวมเป็นครั้งแรก 2 ระบบพลังงานแบคทีเรีย ได้แก่ ระบบแรกใช้แบคทีเรียเพื่อสร้าง acetate จากไฟฟ้า และอีกระบบเพื่อเปลี่ยน acetate ที่ผลิตได้กลับไปเป็นไฟฟ้า คณะนักวิจัยประสบผลสำเร็จในการชาร์จแบตเตอรี่นั้นเป็นเวลา 16 ชั่วโมงและไม่ชาร์จในอีก 8 ชั่วโมงต่อมา เลียนแบบรูปแบบกลางวันกลางคืนที่จำเพาะสำหรับการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ คณะนักวิจัยทำซ้ำวงจรนี้ 15 ครั้งในเวลาหลายวัน ด้วยการปรับให้เหมาะสมมากขึ้น คณะนักวิจัยกล่าวว่าความหนาแน่นของพลังงานของแบตเตอรี่แบคทีเรียสามารถแข่งขันได้กับเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบัน

ที่มา: American Chemical Society (2016, April 6). So long lithium, hello bacteria batteries?. ScienceDaily. Retrieved May 23, 2016, from https://www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160406124941.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป