มาสนุกกับการเริ่มต้นเขียนโปรแกรม กับเกมส์ Light Bot    https://lightbot.com/index.html

Light Bot เป็นเกมส์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เล่นได้ใช้ความคิดในการแก้ปัญหาในเเต่ละด่าน ผู้เล่นสามารถเล่นผ่านทาง Web Browser ,Mobile Apps 

ทางผู้เขียนได้ทดลอง Download Version Free ของ Android มาทดสอบดู เมื่อเข้าเกมส์เเล้วเราสามารถเลือกภาษาทั้งหมด 28 ภาษา  มีภาษาไทยให้เลือกด้วย เมื่อเริ่มต้นเข้าสู่เกมส์จะพบกับด่าน 3 ด่าน คือ 1. Basics 2. Procedures 3. Loops เมื่อเลือกด่านเเล้วจะพบกับด่านย่อยๆ อีก

สำหรับการเล่นเกมส์ เราต้องบังคับหุ่นยนต์ให้เดินไปยังจุดหมาย เมื่อถึงพื้นที่ที่เป็นสีฟ้าต้องบังคับให้หุ่นยนต์เปิดไฟก็เสร็จภาระกิจ

สำหรับเกมส์นี้ถูกออกแบบให้ผู้เล่นได้ใช้ทักษะกระบวนการคิด ลำดับขั้น เป็นการตัดสินใจแก้ปัญหาดังกล่าว  มีเกมส์ประเภทนี้ให้ทดลองเล่นอีกหลายเกมส์ สามารถเข้าดูได้ที่ https://code.org/learn

 

 

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป