ไมโทคอนเดรียเป็นส่วนประกอบพบได้ในเซลล์ ทำหน้าที่เป็นบ้านพลังงานของเซลล์ เป็นเวลานานได้รับการพิจารณาเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในชีวิตของ eukaryote ซึ่งได้แก่ พืช fungi สัตว์ protist เซลล์เดียว แต่คณะนักวิจัยรายงานในวารสารของ Cell Press ชื่อ Current Biology เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ว่าค้นพบ eukaryote ซึ่งไม่มีไมโทคอนเดรีย

Anna Karnkowska หนึ่งในคณะนักวิจัยกล่าวว่า ในสภาพแวดล้อมมีออกซิเจนต่ำ บ่อยครั้ง eukaryote มี reduced form ของไมโทคอนเดรีย แต่เชื่อว่าการทำหน้าที่ของไมโทคอนเดรียบางอย่างจำเป็นมากๆ ซึ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของ eukaryote พวกเราศึกษาหนึ่งจุลินทรีย์ eukaryote ซึ่งไม่มีไมโทคอนเดรียเลย

สิ่งมีชีวิตจาก genus Monocercomonoides รู้จักมาเป็นเวลามากกว่า 80 ปี ใกล้ชิดกับเชื้อโรคของคน ได้แก่ Giardia และ Trichomonas ทั้งหมดจัดอยู่ในกลุ่ม Metamonada ซึ่งอาศัยในสภาพแวดล้อมออกซิเจนต่ำ

ในการศึกษาครั้งนี้ Karnkowska และ Vladimir Hampl จาก Charles University ใน Prague และ BIOCEV และคณะจาก the Czech Republic และ Canada ได้หาลำดับเบสจีโนมของ Monocercomonoides พวกเขารู้สึกประหลาดใจที่พบว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ไม่มีโปรตีนไมโทคอนเดรีย

Monocercomonoides ดูเหมือนว่าไม่มีไมโทคอนเดรีย แต่มีระบบ cytosolic sulfur mobilization (SUF) ซึ่งได้มาจากแบคทีเรีย ซึ่งทำหน้าที่แทนหน้าที่ที่สำคัญของไมโทคอนเดรีย จากที่ไม่มีการทำหน้าที่ของไมโทคอนเดรียและได้เครื่องมือที่จำเป็นจาก prokaryote Karnkowska กล่าวว่า สิ่งมีชีวิตชนิดนี้วิวัฒนาการเหนือขอบเขตที่นักชีววิทยาได้กำหนดไว้ 

 

ที่มา: Cell Press (2016, May 12). Change the Textbooks: This eukaryote completely lacks mitochondria. ScienceDaily. Retrieved May 30, 2016, from https://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160512124908.htm
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป