คณะนักวิจัยจาก University of California San Diego พัฒนาเป็นครั้งแรกอุปกรณ์ที่ยืดหดและสวมใส่ได้สามารถติดตามสัญญาณทั้งชีวเคมีและไฟฟ้าในร่างกายของคน อุปกรณ์นั้นบันทึกสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (electrocardiogram (EKG)) และติดตามระดับ lactate ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ physical effort อุปกรณ์นั้นสามารถติดที่หน้าอกและสื่อสารแบบไร้สายกับ smartphone smartwatch หรือ laptop และสามารถประยุกต์ใช้กับนักกีฬาเพื่อติดตามการฝึกซ้อมและติดตามผู้ป่วยโรคหัวใจ

คณะวิศวกรนาโนและคณะวิศวกรไฟฟ้าจาก UC San Diego Center for Wearable Sensors ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างอุปกรณ์นั้น ซึ่งรวมถึงเซ็นเซอร์ที่ยืดหดได้และแผงวงจรไฟฟ้าขนาดเล็ก อุปกรณ์นั้นยังสามารถส่งต่อข้อมูลจากสัญญาณชีวเคมีและไฟฟ้าด้วย Bluetooth

ศาสตราจารย์ทางด้านวิศวกรรมนาโน Joseph Wang และศาสตราจารย์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า Patrick Mercier จาก UC San Diego Jacobs School of Engineering เป็นผู้นำในการศึกษาครั้งนี้ โดยทีมของ Wang ทำงานเกี่ยวกับเซ็นเซอร์และเคมีของอุปกรณ์ ในขณะที่ทีมของ Mercier ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการส่งต่อข้อมูล  การศึกษาครั้งนี้อธิบายอุปกรณ์นั้นในวารสาร Nature Communication ฉบับวันที่ 23 พฤษภาคม

Mercier กล่าวว่า หนึ่งในจุดมุ่งหมายของงานวิจัยของพวกเราคือเพื่อสร้างอุปกรณ์ที่สวมใส่ได้ที่สามารถวัดสัญญาณเคมี กายภาพ และสรีรวิทยาไฟฟ้า ได้พร้อมกันอย่างต่อเนื่องตลอดวัน งานวิจัยนี้แสดงก้าวแรกที่สำคัญที่แสดงว่านี้อาจจะเป็นไปได้

Mercier กล่าวว่า อุปกรณ์ที่มีวางจำหน่ายที่สวมใส่ได้ส่วนใหญ่วัดได้เพียง 1 สัญญาณ เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ เกือบจะทั้งหมดไม่สามารถวัดสัญญาณเคมี เช่น lactate

นี่เป็น gap ซึ่งอุปกรณ์ซึ่งออกแบบโดยคณะนักวิจัยจาก Jacobs School of Engineering ตั้งใจจะเชื่อมต่อ รวมรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการเต้นของหัวใจและ lactate ซึ่งเป็นครั้งแรกในสาขาของเซ็นเซอร์ที่สวมใส่ได้ สามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประโยชน์สำหรับนักกีฬาที่ต้องการที่จะพัฒนาสมรรถภาพ

สิ่งท้าทายอย่างมากที่สุดของคณะนักวิจัยคือการทำให้แน่ใจว่าสัญญาณจาก 2 เซ็นเซอร์ไม่รบกวนกัน ทำให้ต้องการการ engineer อย่างระมัดระวังและการทดลองก่อนการค้นพบรูปร่างที่ถูกต้องสำหรับเซ็นเซอร์ทั้งสอง

ที่มา: University of California - San Diego (2016, May 23). Engineers take first step toward flexible, wearable biosensor device. ScienceDaily. Retrieved May 30, 2016, from https://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160523083612.htm
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป