TINKERCAD โปรแกรมออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ

ปัจจุบันเครื่องพิมพ์ 3 มิติ นับวันยิ่งราคาถูกลงมาก จึงทำให้เกิดการพิมพ์ชิ้นงานที่เป็น 3 มิติเพิ่มมากขึ้น  สำหรับการออกแบบและสร้างชิ้นงานนั้น มีหลายโปรแกรมที่ให้ใช้งานทั้งฟรีและไม่ฟรี เช่น Google SketchUp ,Maya , AutoCAD, Blender ,Mandelbulb 3D, THINKERCAD, FreeCAD  โดยที่เเต่ละโปรแกรมนั้นมีความสามารถเเตกต่างกันออกไป 

สำหรับบทความนี้ จะเเนะนำโปรแกรมที่ใช้งานได้ง่ายและฟรี ชื่อโปรแกรม THINKERCAD  เเต่โปรแกรมนี้จำเป็นต้องเชื่อมต่อ internet ในการสร้างและออกแบบชิ้นงาน ที่สำคัญเมื่อเราสมัครสมาชิกเข้าใช้งานเเล้ว โปรแกรมจะมีบทเรียนให้เราได้ศึกษาเพิ่มเติม หรือสร้างห้องเรียนเพื่อเอาไว้สอนก้ได้

การออกแบบสร้างชิ้นงาน โปรแกรมจะมีรูปทรง 3 มิติ ที่สำเร็จรูปมาให้เเล้ว เช่น สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม ตัวหนังสือ หรือ เราสามารถ import ไฟล์ ที่เป็น 2 มิติ หรือ 3 มิติ ที่เป็นรูปแบบ svg หรือ stl เพื่อนำมาปรับย่อ ขยาย หมุน ตามที่ต้องการได้  เมื่อออกแบบชิ้นงานเสร้จเเล้วก็สามารถ Download ชิ้นงานเพื่อนำไปพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ 3 มิติต่อไป

เข้าไปทดลองออกเเบบชิ้นงานสวยๆ ได้ที่ https://www.tinkercad.com/

      

 

 

 

 

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป