หนังสือ "เปิดโลกมิวอาย" ตอน ครัชเตเชียนตัวน้อย เล่มนี้สอดแทรกสาระความรู้ และความสนุกสนานในการเรียนรู้เกี่ยวกับ "ครัชเตเชียน" สิ่งมีชีวิตตัวเล็กที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหาร ซึ่งในบางช่วงของชีวิตมันอาจมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งเด็กชายมิวจะชวนเพื่อนๆ มาเปิดโลกของสิ่งมีชีวิตตัวจิ๋วเหล่านี้ด้วยกัน ผ่านตัวช่วยสำคัญอย่างเลนส์มิวอายนั่นเอง  

Download หนังสือได้ที่ http://www.nectec.or.th/news/news-public-document/mueye_crustaceans.html

 

ที่มา : nectec

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป