นักวิทยาศาสตร์จากเกาหลีใต้ได้พัฒนา photovoltaics บางมากสามารถโค้งงอพันรอบดินสอได้ และสามารถให้กำลังแก่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สวมใส่ได้ (wearable electronics) เช่น fitness trackers และแว่นตาอัจฉริยะ ผลงานดังกล่าวรายงานในวารสาร Applied Physics Letters ของ American Institute of Physics

Jongho Lee วิศวกรของ Gwangju Institute of Science and Technology ในเกาหลีใต้ กล่าวว่า photovoltaic ของพวกเรามีความหนาประมาณ 1 ไมโครเมตร  ซึ่ง 1 ไมโครเมตรบางมากกว่ามากผมของคนเรา photovoltaics มาตรฐานโดยปกติมีความหนามากกว่าเป็นหลาย 100 เท่า และแม้แต่ photovoltaics แบบบางอื่นๆ มีความหนามากกว่าเป็น 2 ถึง 4 เท่า

ในการวิจัยครั้งนี้นักวิจัยพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์บางมากจากสารกึ่งตัวนำ gallium arsenide เริ่มจากทำให้เซลล์ติดบนตัวตั้งต้นที่โค้งงอได้โดยไม่ใช้สารยึดติด ซึ่งจะเพิ่มความหนาของวัสดุ ต่อมาเซลล์ถูกเชื่อมเย็นกับขั้วไฟฟ้าของตัวตั้งต้นโดยใช้ความดันที่ 170 องศาเซลเซียสและทำให้ชั้นบนสุดของวัสดุละลายเรียกว่า photoresist ซึ่งทำหน้าที่เป็นสารยึดติดชั่วคราว ต่อมา photoresist ถูกลอกออกเหลือโลหะเกิดพันธะกับโลหะโดยตรง ชั้นล่างสุดของโลหะยังเป็นตัวสะท้อนทำให้โฟตอนกลับไปยังเซลล์แสงอาทิตย์

นักวิจัยทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์นั้นในการเปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าและพบว่าเปรียบเทียบได้กับ photovoltaics ที่หนากว่าที่คล้ายกัน นอกจากนี้ได้ทำการทดสอบความสามารถในการโค้งงอและพบว่าเซลล์นั้นสามารถม้วนรอบรัศมีเล็กเท่ากับ 1.4 มิลลิเมตร

Lee กล่าวว่า เซลล์ที่บางกว่าเปราะน้อยกว่าระหว่างการโค้งงอ แต่ทำหน้าที่ได้คล้ายหรือแม้แต่ดีกว่าเล็กน้อย

คณะนักวิจัยอื่นบางกลุ่มรายงานเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีความหนาประมาณ 1 ไมโครเมตร แต่ผลิตเซลล์ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นโดยการกำจัดการลบทั้งหมดโดยวิธี etching

โดยการใช้วิธี printing แทน etching วิธีใหม่นี้พัฒนาโดย Lee และคณะอาจใช้ทำ photovoltaics ที่โค้งงอมากได้ด้วยจำนวนวัสดุที่น้อยกว่า

Lee กล่าวว่า เซลล์บางนั้นสามารถประกอบในกรอบแว่นตาหรือผ้าและอาจประกอบในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สวมใส่ได้ที่จะเกิดขึ้นใหม่

ที่มา: American Institute of Physics (2016, June 20). Ultra-thin solar cells can easily bend around a pencil. ScienceDaily. Retrieved June 29, 2016, from https://www.sciencedaily.com/releases/2016/06/160620112506.htm
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป