งานวิจัยแสดงว่าแม่ซึ่งกินอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลสูงสามารถทำให้รุ่นลูกหลานหลายรุ่นมีปัญหาในการเผาผลาญแม้แต่ลูกหลานกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

ในขณะที่การศึกษาอื่นเชื่อมโยงสุขภาพของผู้หญิงมีครรภ์กับน้ำหนักของลูกต่อมาในชีวิต การศึกษาโดยใช้หนูที่ Washington University School of Medicine in St. Louis เป็นการศึกษาแรกที่บ่งชี้ว่าแม้แต่ก่อนตั้งครรภ์ โรคอ้วนของผู้หญิงสามารถทำให้เกิดความผิดปกติของพันธุกรรมซึ่งต่อมาส่งผ่านทางสายเลือดของผู้หญิงไปยังอย่างน้อย 3 รุ่น เพิ่มความเสี่ยงของภาวะที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนเช่นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคหัวใจ

Kelle H. Moley ผู้นำในการวิจัยครั้งนี้ กล่าวว่า การค้นพบของพวกเราบ่งชี้ว่าโรคอ้วนของแม่สามารถทำให้สุขภาพของรุ่นต่อมาเสีย นี่สำคัญมากเพราะมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ในสหรัฐอเมริกามีน้ำหนักตัวเกิน

การศึกษาครั้งนี้เผยแพร่ออนไลน์ในวันที่ 16 มิถุนายนในวารสาร Cell Reports

งานวิจัยนี้แสดงว่าโรคอ้วนของแม่และปัญหาในการเผาผลาญสามารถสืบทอดผ่านดีเอ็นเอของไมโทคอนเดรียที่อยู่ในไข่ที่ไม่ผสม (unfertilized oocyte or egg) ไมโทคอนเดรียทำหน้าที่เป็นบ้านพลังงานของเซลล์เพราะให้พลังงานสำหรับขบวนการเผาผลาญและขบวนการชีวเคมีอื่นๆ ไมโทคอนเดรียมียีนเป็นของตัวเองซึ่งสืบถอดเพียงจากแม่ไม่ใช่พ่อ

Moley กล่าวว่า ข้อมูลของพวกเราเป็นครั้งแรกที่แสดงว่าแม่หนูตั้งครรภ์ด้วยโรคเกี่ยวกับการเผาผลาญสามารถส่งผ่านไมโทคอนเดรียที่ทำงานผิดปกติผ่านสายเลือดของผู้หญิงไปยัง 3 รุ่น ที่สำคัญการศึกษาของพวกเราบ่งชี้ไข่ (oocytes) หรือไข่ของแม่อาจขนส่งรายละเอียดซึ่งควบคุมการทำงานที่ผิดปกติของไมโทคอนเดรียตลอดสิ่งมีชีวิตทั้งหมด

จาก 6 สัปดาห์ก่อนการเริ่มตั้งท้องจนกระทั่งการหย่านม นักวิจัยให้อาหารที่มีไขมันและน้ำตาลสูงซึ่งประกอบด้วยไขมัน 60 เปอร์เซ็นต์และน้ำตาล 20 เปอร์เซ็นต์แก่หนู นี่เลียนแบบใกล้เคียงมากอาหารทางตะวันตก ซึ่งตามปกติชอบกินฟาสต์ฟู้ดทุกวัน

ต่อมาลูกหลานได้รับอาหารควบคุมของอาหารหนูมาตรฐาน ซึ่งมีโปรตีนสูงและมีไขมันและน้ำตาลต่ำ ถึงแม้อาหารดีต่อสุขภาพ ลูก หลาน และเหลน เกิดความต้านทานต่ออินซูลิน (insulin resistance) และปัญหาการเผาผลาญอื่นๆ นักวิจัยพบไมโทคอนเดรียที่ผิดปกติในกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อโครงร่าง (skeletal tissue) ของหนู

Moley กล่าวว่า เป็นสิ่งสำคัญที่จะหมายเหตุว่า ในคนซึ่งอาหารของเด็กๆ สะท้อนอย่างใกล้ชิดอาหารของแม่ของพวกเขา ผลของโรคการเผาผลาญของแม่อาจมีมากกว่าหนูทดลองของพวกเรา

ต้องการงานวิจัยที่มากกว่านี้เพื่อหาคำตอบการกินอาหารที่ไขมันและน้ำตาลต่ำอย่างต่อเนื่องรวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออาจผันกลับความผิดปกติของการเผาผลาญที่เกี่ยวกับพันธุกรรมหรือไม่

ที่มา: Washington University in St. Louis (2016, June 16). Pregnant women's high-fat, high-sugar diets may affect future generations. ScienceDaily. Retrieved June 29, 2016, from https://www.sciencedaily.com/releases/2016/06/160616141336.htm
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป