เชิญชมวิดีโอเรื่องของช้างสงกรานต์  แสดงการทำรูปปั้นช้างชราเพศเมีย ชื่อสงกรานต์ โดยศิลปินขวัญบาร์ตัน การสแกน 3 มิติ และการพิมพ์สามมิติ ตลอดจนการมอบรูปปั้นให้กับทางบ้าน ช.ช้างชรา จ.กาญจนบุรี รูปปั้นที่ได้จากการสแกนและการพรินท์ 3 มิตินี้จะถูกตั้งโชว์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวให้กับผู้มาเยี่ยมชมเกี่ยวกับการ เริ่มต้นของบ้านช.ช้างชราในการช่วยเหลือช้าง

 

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ(MTEC) หน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA หรือ สวทช) และศิลปินขวัญ บาร์ตัน เพื่อการช่วยเหลือช้างไฟล์ช้างสงกรานต์สำหรับเครื่องพิมพ์สามมิติ ทางศิลปินและสวทช. ยินดีเปิดให้ทุกคนที่สนใจและผู้ที่มี 3D printer สามารถนำไปพิมพ์ใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ท่านที่พิมพ์ช้างออกมาแล้ว หากท่านประสงค์จะนำไประดมเงินช่วยเหลือช้างไทย ท่านสามารถติดต่อหน่วยงานได้ที่ http://help.elephantsworld.org

 

Joint project between wildlife artist Khwan Barton and MTEC/NSTDA in Thailand.  This video shows Khwan making a sculpture of Songkan, an old female Thai elephant, the 3D scan/print and presentation to Elephants World in Kanchanaburi.  Songkran is the mascot of the Elephants World sanctuary and this 3D Print will be sold to raise money to help care for elephants. The printer file is public domain and made freely available to anyone with a 3D printer. If ypu wish to donate, please contact http://help.elephantsworld.org

 

Public domain 3D printer file from NSTDA: http://www.nstda.or.th/pub/SongkranElephant.stl

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป