การศึกษาเผยแพร่โดย The BMJ ค้นพบว่าการบริโภคมันฝรั่งต้ม อบ บด และ French fries ในปริมาณมากสัมพันธ์กับเพิ่มความเสี่ยงความดันโลหิตสูงในผู้ใหญ่ผู้หญิงและผู้ชาย

นักวิจัยจากสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าการแทนที่หนึ่ง serving ต่อวันมันฝรั่งต้ม อบ บด ด้วยหนึ่ง serving ผักที่ไม่มีแป้งสัมพันธ์กับการลดลงความเสี่ยงความดันโลหิตสูง

แต่มีการโต้แย้งว่าการศึกษารูปแบบอาหารทั้งหมดและความเสี่ยงของโรคมีประโยชน์มากกว่าการมุ่งไปที่อาหารแต่ละอย่าง

มันฝรั่งเป็นหนึ่งในอาหารที่บริโภคกันทั่วไปและเมื่อเร็วๆ นี้ ได้รับการจัดเป็นผักในโปรแกรมอาหารสุขภาพของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เนื่องจากปริมาณโปแตสเซียมที่สูง แต่ความสัมพันธ์ของมันฝรั่งที่บริโภคเข้าไปกับความดันโลหิตสูงยังไม่ได้รับการศึกษา

ดังนั้นนักวิจัยที่ Brigham จัดตั้งเพื่อบ่งชี้การบริโภคระยะยาวมันฝรั่งบด อบ หรือต้ม French fries และมันฝรั่งทอดสัมพันธ์กับความดันโลหิตสูง

นักวิจัยศึกษาผู้ชายและผู้หญิง 187,000 คน จาก 3 กลุ่มใหญ่สหรัฐอเมริกา เป็นเวลามากกว่า 20 ปี การบริโภคอาหารรวมถึงความบ่อยการบริโภคมันฝรั่งได้รับการประเมินโดยใช้แบบสอบถาม ความดันโลหิตสูงได้รับการรายงานโดยผู้เข้าร่วมโดยอาศัยการวินิจฉัยโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

หลังจากศึกษาปัจจัยเสี่ยงหลายๆ ปัจจัยสำหรับความดันโลหิตสูง นักวิจัยพบว่าสี่หรือมากกว่า servings ต่อสัปดาห์มันฝรั่งบด ต้ม อบสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นความดันโลหิตสูงเปรียบเทียบน้อยกว่าหนึ่ง serving ต่อเดือนในผู้หญิง แต่ไม่ใช่ในผู้ชาย

การบริโภคสูงขึ้น French fries ยังสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นความดันโลหิตสูงทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย

หลังจากการวิเคราะห์ในอนาคต นักวิจัยแนะนำว่าการแทนที่หนึ่ง serving ต่อวัน มันฝรั่งต้ม อบ บด ด้วยหนึ่ง serving ของผักไม่มีแป้งสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่ลดลงความดันโลหิตสูง

ผู้แต่งชี้ว่ามันฝรั่งมีดัชนี glycaemic สูงเปรียบเทียบผักอื่นๆ ดังนั้นสามารถกระตุ้นระดับน้ำตาลในเลือดสูง และนี้สามารถอธิบายการค้นพบ

ที่มา: BMJ (2016, May 17). Higher potato consumption associated with increased risk of high blood pressure. ScienceDaily. Retrieved May 30, 2016, from  https://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160517191803.htm
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป