ขณะนี้คณะนักวิจัยจาก School of Engineering & Applied Science ที่ Washington University in St. Louis พัฒนาวิธีผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพใน E. coli ที่มีประสิทธิภาพมาก Fuzhong Zhang ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จาก Department of Energy, Environmental & Chemical Engineering และคณะ ค้นพบวิธีใหม่สามารถกำจัดอุปสรรคหลักสำคัญในขบวนการผลิต

การค้นพบนี้ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร Metabolic Engineering

Zhang กล่าวว่า เป็นก้าวสำคัญที่พวกเราเข้าใจวิธีแก้ปัญหา

Branched-chain fatty acids (BCFA) เป็นสารตั้งต้นสำคัญในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ improved cold-flow หรือ freeze-resistant อย่างไรก็ตามการผลิต BCFA ในแบคทีเรียเป็นเรื่องยาก BCFA ถูกผลิตร่วมกับสารประกอบแตกต่างเรียกว่า straight-chain fatty acids (SCFA) ซึ่งมีคุณสมบัติเชื้อเพลิงที่ด้อยกว่า ความพยายามที่ผ่านมาเพื่อดัดแปลง E. coli ซึ่งผลิต BCFA ยังทำให้เกิด SCFA ปริมาณมากและเป็นเรื่องยากที่จะแยก BCFA เพื่อการใช้ในอนาคต

Zhang กล่าวว่า จากประเด็นนี้ แบคทีเรียทั่วไปผลิตส่วนใหญ่ SCFA นั้นไม่เป็นเชื้อเพลิงดีที่สุดเพื่อใช้ ก่อนหน้านี้สิ่งดีที่สุดที่ทำได้คือ 20 เปอร์เซ็นต์ความเข้มข้น BCFA ต่อมาสิ่งจำเป็นที่ต้องทำคือใช้ขบวนการเคมีเพิ่มแยก BCFA จาก SCFA และทำให้เข้มข้น ซึ่งต้องใช้พลังงานจำนวนมาก

Zhang กล่าวว่าวิธีการของพวกเราดัดแปลงสิ่งมีชีวิตนี้ดังนั้นสามารถผลิตใกล้เคียง 100 เปอร์เซ็นต์ BCFA เท่าที่จะเป็นไปได้

คณะนักวิจัยได้หาวิธีเพื่อลดความเข้มข้น SCFA ใน E. coli โดยการพัฒนา 2 ขบวนการโปรตีนซึ่งมีผลทางเคมีต่อแบคทีเรีย ทีมของ Zhang สามารถแก้ปัญหาอุปสรรคในการผลิต BCFA ขวบนการโปรตีนนั้นทำให้ E. coli เพิ่มการผลิต BCFA ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงทั้งหมด

ที่มา: Washington University in St. Louis (2016, August 10). Engineering a better biofuel. ScienceDaily. Retrieved August 15, 2016, from  https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160810143714.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป