alt รูปภาพที่เห็นอยู่นี้เรียกว่า QR Code หรือรู้จักกันในอีกชื่อว่า 2D Barcode เป็นรูปแบบหนึ่งของเทคโนโลยีรหัสแท่ง (Barcode technology) โดยพัฒนาต่อยอดจากเทคโนโลยีรหัสแท่งแบบเดิม หรือบาร์โค้ด 1 มิติ (1 Dimension Barcode)


alt
1D barcode

2D Barcode สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่า 4,000 ตัวอักษรหรือมากกว่าบาร์โค้ดปกติ 200 เท่า สามารถบรรจุข้อความได้หลากหลายภาษา รวมทั้งภาษาไทย สามารถใช้อุปกรณ์อ่าน (Barcode Reader) ได้มากอุปกรณ์กว่าตั้งแต่อุปกรณ์อ่านแบบแท่ง หรือแบบยิงที่คุ้นเคย ยังสามารถใช้ Web Cam และกล้องถ่ายภาพจากอุปกรณ์โทรศัพท์พกพาได้ด้วย

ในปัจจุบันมีการนำ 2D Barcode มาประยุกต์ใช้กับการบริการในห้องสมุดไว้หลากหลาย ดังเช่น การให้บริการยืม/คืน การจัดทำข้อมูล CIP ของหนังสือ ของห้องสมุด สวทช.

alt

รวมถึงการทำลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูล อย่างกรณีของห้องสมุด Library, University of Bath และกรณีของโครงการ Gutenberg

alt

เมื่อนำกล้องถ่ายภาพจากโทรศัพท์มือถือคลิกอ่าน จะเป็นการเปิดลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของหนังสือเล่มดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

สำหรับท่านที่สนใจข้อมูลเชิงเทคนิคของ QR Code สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ThaiCert

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป