หลายท่านที่ชอบอ่านหนังสือ ก็มักจะเก็บสะสมหนังสือไปด้วย จนรู้สึกตัวก็จะพบว่า มีหนังสืออยู่เต็มบ้าน น่าจะจัดห้องสมุดในบ้าน จะทำอย่างไรดี หลายหน่วยงานต้องการจะมีห้องสมุดเพื่อให้พนักงานได้อ่านหนังสือเพื่อพัฒนาศักยภาพ ใช้เป็นที่พักผ่อน หรือพบปะ พูดคุยเรื่องงานกันได้บ้าง เรียกว่า ใช้ห้องสมุดเป็นสถานที่อเนกประสงค์ แต่ติดขัดที่ไม่ผู้ที่สันทัดในการจัดห้องสมุด ในตอนนี้ ขอพูดถึงการจัดห้องสมุดในแง่ของกายภาพก่อน เรื่อง virtual library คงค่อยนำมาพูดกันในภายหลัง

ความจริงแล้ว การจัดห้องสมุดภายในบ้าน หรือในหน่วยงาน ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ที่คิดว่า ยากก็เพราะว่า ไปติดว่า ต้องมีบรรณารักษ์ ซึ่งถูกมองว่า เป็นผู้ที่รู้ (ผู้รู้) ดี ที่สุด จึงจะเกิดห้องสมุดได้ เพียงแต่หาผู้ที่จะมาจัดการห้องสมุด หรือดูแลห้องสมุดในหน่วยงาน ให้เป็นบุคคลที่สนใจในงานเท่านั้นเอง เพราะถ้ามีความสนใจในงาน การเรียนรู้ต่อยอดกับงานที่ไม่ได้มีความสันทัด แต่ใฝ่รู้ ความเข้าใจในงานย่อมจะตามมา

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา หลายหน่วยงานมักจะมองว่า ห้องสมุดให้ใครก็ได้ทำ หาพนักงานที่ไม่ได้เป็นบรรณารักษ์ ที่ไม่ได้มีความสนใจในงาน ที่มีงานอื่นๆ เยอะมาก แต่ขอแฝงงานตรงนี้เข้าไปอีก แล้วห้องสมุดจะเกิดได้อย่างไร อาจจะมีแค่ได้ชื่อว่า เป็นห้องสมุดในหน่วยงาน แล้วก็เลิกไปในที่สุด

วิธีการง่ายๆ ถ้าท่านใดต้องการจัดห้องสมุดในบ้าน หรือในหน่วยงาน และไม่มีบรรณารักษ์ ให้ทำตามนี้ (ลองปรับใช้ดู)

  1. หาคนที่สนใจ
  2. แยกแยะหนังสือ หรือสิ่งอื่นๆ ที่มีอยู่ออกได้ ออกเป็น เช่น รู้ว่า สิ่งไหน เรียกว่า หนังสือ สิ่งไหน เรียกว่า วารสาร หนังสือพิมพ์ ซีดี เป็นต้น
  3. อ่าน (อย่างมีวิจารณญาณ) รู้ (ได้) คิด (เป็น) ว่า เป็นเนื้อหาแบบไหนอย่างกว้างๆ พอ ไม่ต้องลงลึก เช่น สังคมศาสตร์ นวนิยาย การทำอาหาร ศาสนา การตลาด การเมือง เป็นต้น คงต้องขึ้นอยู่กับว่า เป็นนักอ่านประเภทไหน และเป็นหน่วยงานที่เน้นด้านไหนเป็นหลัก
  4. จะนำหนังสือขึ้นชั้นเลยก็ย่อมได้ แยกตามประเภทในข้อ 3
  5. ถ้าอยากทำให้ดี หรือมีระบบอีกนิด ก็กำหนดเลขให้หนังสือแต่ละเล่มไปเลย ไม่ต้องนึกถึงดิวอี้ (การจัดหมวดหมู่แบบดิวอี้ - Dewey Decimal Classification) หรือแอลซี (การจัดห้องสมุดแบบรัฐสภาอเมริกัน - Library of Congress Classification) ก็ ในเมื่อไม่มีบรรณารักษ์ ไม่มีคนมีความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์ ก็ไม่ต้องไปเอาระบบอย่างนั้นมาทำให้ชีวิตยุ่งยาก เรียงตามที่หยิบได้นั่นแหละ หรือเรียกง่ายๆ เรียงตามหนังสือที่เข้ามา ง่ายดี เอามาผสมกับประเภทที่แยกในข้อ 3 น่ะ

ถ้าแถมสีไปให้อีก ลูกๆ หรือเด็กที่มาช่วยงานในห้องสมุดก็จะช่วยได้มากขึ้น เพราะให้ขึ้นชั้นตามสีก่อน แล้วค่อยเรียงตามเลข แค่นี้ก็สามารถนำหนังสือขึ้นชั้นได้แล้ว อยู่ผิดที่ก็เห็นชัดเจน ว่าสีเหลือง ทำไมไปอยู่ปนกับสีแดง

ลองทำดู คุณ (ก็) ทำได้ (ดี) ซะด้วย

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป