ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาิติ (สวทช.) ได้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการที่เป็นโอเพนซอร์ส ชื่อว่า "Koha" มาได้ระยะเวลาหนึ่ง มีหน่วยงานที่สนใจสอบถามถึงศักยภาพของโปรแกรมนี้กันพอสมควร บางแห่งขอร่วมเป็นเครือข่ายกับ ศวท.   ศวท. จึงขอพาทัวร์แนะนำโปรแกรมนี้เพื่อเป็นการทำความรู้จักกับ Koha และเป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการต่อไป อ่านรายละเอียด

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป