หลายวันก่อนมีโอกาสได้ Library Technology International ที่ Marshall Breeding เล่าถึงการไปดูงานที่ห้องสมุดในประเทศต่างๆ ว่าแต่ละแห่งมีจุดเด่นอย่างไร และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานห้องสมุดอย่างไรเพื่อให้สามารถให้บริการ ออกมาได้ดีมีคุณภาพโดยมุ่งหวังที่จะให้เรื่องเล่าเหล่านั้นเป็นเหมือนแรง บันดาลใจให้กับบรรณารักษ์ที่ได้อ่านมีแรงขับเคลื่อนให้ห้องสมุดยังคงอยู่บน โลกใบนี้ พออ่านแล้วรู้สึกดีเกิดแรงบันดาลใจอยากจะเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาทันที ความจริงแล้ว ห้องสมุดทุกที่ล้วนมีจุดเด่นและคุณค่าในตัวของมันเอง เรามาดูกันว่าเจ้าจุดเด่นที่ว่าสามารถเป็นอะไรได้บ้าง อะไรที่จะเรียกว่าจุดดึงดูดความน่าสนใจในห้องสมุดของเราได้โดยมองผ่าน ตัวอย่างห้องสมุดต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

มีหลายคนคิดว่าเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์อันทันสมัยภายในห้องสมุดนี่ แหละคือจุดเด่นของห้องสมุด ซึ่งจริงๆ ก็ถูกต้องแล้ว หลายห้องสมุดในเมืองไทยนำเอาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทันสมัยมากมายเข้ามาให้ บริการในห้องสมุดเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการให้ มากที่สุด เช่น เพิ่มจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์และห้องสื่อโสตทัศนูปกรณ์และมัลติมีเดีย เพิ่มความเร็วของอินเทอร์เน็ต และขยายบริการและความรู้ออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ห้องสมุดในบ้านเราที่จุดเด่นในลักษณะนี้มีอยู่มากมาย เช่น ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

alt alt

ที่มาของภาพ: เว็บไซต์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ และ TK Parkเป็นต้น

alt alt

ที่มาของภาพ: เว็บไซต์สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

alt alt

ที่มา: เว็บไซต์ TK Park

ในต่างประเทศเองก็ล้ำหน้าไปไกลแล้วเช่นกัน ตัวอย่างไม่ไกลมากนัก อย่างประเทศเกาหลีใต้ ห้องสมุด Yonsei University Library น่าจะเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ผู้ใช้บริการอยากจะเข้าใช้มากที่ สุด ด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่ทุกซอกมุมของห้องสมุดที่ผู้ใช้สามารถสัมผัสได้ทุก ย่างก้าว ไม่ว่าจะเป็นจอภาพคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่โถงทางเข้าห้องสมุดทำหน้าที่บอกแผน ผังห้องสมุดและจุดบริการต่างๆ ไปจนถึงโซนสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุดที่ไม่มีคีย์บอร์ดแต่ใช้คีย์บอร์ดเสมือน จริงแทน ห้องชมสื่อมัลติมีเดียที่นักศึกษาสามารถชมเทปบรรยายย้อนหลังได้ studioตัดต่อ และสำหรับคนที่นำ laptop มาใช้เอง ห้องสมุดเตรียมโซนนั่งอ่านที่มีลางปลั๊กไฟจำนวนมากให้ผู้ใช้บริการสามารถ ชาร์ต laptop ได้ตลอดเวลาที่นั่งอ่านในห้องสมุด

alt alt

ที่มา: เว็บไซต์ http://library.yonsei.ac.kr/eng


ไปดูแถวยุโรปกันบ้าง National and University Library of Slovenia (NULS) เป็นอีกแห่งหนึ่งที่โดดเด่นในเรื่องของเทคโนโลยีแต่คนละภาคกับ Yonsei University Library ที่ NULS เด่นในเรื่องห้องสมุดดิจิทัลด้วยความที่ต้องรับเป็นทั้งหอสมุดกลาง ของมหาวิทยาลัยและหอสมุดแห่งชาติด้วย จึงมีมรดกทางวัฒนธรรมมากมายที่ต้องสงวนรักษา ทำให้ NULS มีความก้าวหน้าในเรื่องของ Digital Archive ด้วยเช่นกัน ห้องสมุดดิจิทัลดังกล่าวเป็นแหล่งสารสนเทศที่แบ่งปันกันใช้ในระดับประเทศและ นานาชาติ และที่สำคัญประเทศสโลวีเนียยังขึ้นชื่อในเรื่องของระบบอัตโนมัติ (ในห้องสมุด) ที่ห้องสมุดภายในประเทศมีส่วนร่วมภายใต้ชื่อ Institut Informacijskih Znanosti Maribor (IZUM) พัฒนาระบบอัตโนมัติชื่อว่า COBISS: Cooperative Online Bibliographic System and Servies โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันแหล่งสารสนเทศร่วมกัน ที่สำคัญคือลดการซื้อระบบอัตโนมัติเชิงพาณิยช์นั่นเอง ซึ่งตรงกับห้องสมุดที่ Delft Technical Universityประเทศเนเธอร์แลนด์ และห้องสมุดศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ STKS ซึ่งต่างก็สนับสนุนให้มีการใช้ Open Source Software ในการจัดการงานห้องสมุด เช่น การใช้ Koha ซึ่งเป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการแบบเปิด แทนระบบอัตโนมัติเชิงพาณิชย์ เป็นต้น

และคงมีอีกหลายคนที่คิดว่าจะมี เพียงเทคโนโลยีและเครื่องมื่ออันทันสมัยเท่านั้นหรือที่จะทำให้ห้องสมุดของ ท่านดูน่าสนใจได้ คำตอบคือไม่ใช่ เทคโนโลยีอาจไม่ใช่คำตอบของทุกสิ่ง มีห้องสมุดหลายแห่งที่สร้างจุดเด่นให้กับตัวเองด้วยบริการและ collection ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับใคร เช่น บริการรวบรวมข้อมูลการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ หรือ World University Rankings และการจัดอันดับวารสารวิชาการโดยเรียงตามค่า Impact factor ซึ่งรวบรวมโดยห้องสมุดสตางค์มงคลสุข การทำ Patent Mapping ของศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น หรือ Collection ที่โดดเด่น เช่น ถ้าหนังสือเกี่ยวกับการออกแบบไม่ว่าออกแบบอะไรก็ต้อง TCDC หนังสือด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบต้องไปที่สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร ถ้าต้องการข้อมูลเชิงวิชาการด้านมานุษยวิทยาต้องไปที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นต้น

alt alt

ที่มา: เว็บไซต์ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร


ใน บางประเทศ เช่นเมือง Delft ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นเมืองเกิดของศิลปินที่ชื่อ Johannes Vermeer ที่เมืองนี้จึงมีห้องสมุดประชาชนแห่งหนึ่งที่มีคอลเลคชั่นศิลปะที่โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นสื่อดนตรี ฟิล์ม และสามารถเข้าถึงผลงานของ Johannes Vermeer ได้อีกด้วย นอกจากผู้ใช้บริการจะซึมซับอรรถรสทางศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์จากผลงานศิลปะเหล่านั้น ยังสามารถเล่นเกมส์อย่าง Sony Playstation และ Nintendo Wii ทั้งบน Windows และ Mac ได้อีกด้วยห้องสมุดประชาชนแห่งนั้นชื่อ DOK Library Concept Center กลับมาดูที่เอเชียกันบ้างอย่างหอสมุดของ National Taiwan University ที่ไทเป ได้เก็บรวบรวมและสงวนรักษาเอกสาร หนังสือในสมัยที่ไต้หวั่นถูกยึดครองโดยญี่ปุ่น หรือหอสมุดแห่งชาติไต้หวั่น (The National Central Library) ได้รวบรวมเอกสารสำคัญมากมายที่เกี่ยวกับไต้หวั่นและประเทศจีนให้บริการในรูป แบบดิจิทัล

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอีกมากหมายที่สามารถทำให้ห้องสมุดของท่านโดดเด่น อย่างเช่น การออกแบบ และตกแต่งห้องสมุดให้มีบรรยากาศที่ผ่อนคลายน่าเข้าใช้บริการ การเดินทางที่สะดวก อย่างห้องสมุดมารวย หรือ TCDC เป็นต้น ก็ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ห้องสมุดมีความโดดเด่นขึ้นมาได้ อย่างไรก็ตาม หลายๆ คนมักคิดว่าห้องสมุดที่เก่าอาจไม่เป็นที่ดึงดูดใจ ในทางกลับกัน ห้องสมุดที่ก่อตั้งมานานมักมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและน่าสนใจยิ่งทำให้ คอลเลคชั่นเป็นเอกลักษณ์ (แต่ไม่ล้าสมัย) และสามารถสร้างความแตกต่างได้ อาจปรับบริการให้แตกต่างไปกว่าเดิม ผู้ให้บริการบริการด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม สร้างบรรยากาศที่น่าเข้าใช้บริการ มีการจัดแสดงหนังสือให้น่าหยิบน่าอ่าน อาจช่วยให้ห้องสมุดของท่านมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้ ท่านสามารถติดตามอ่านบทความเรื่อง Library Technology International ของ Marshall Breeding ได้โดยคลิกที่ชื่อบทความคะ

 ที่มา:  Breeding, Marshall. "Library Technology International". Infotoday. เข้าถึงได้ที่: http://www.infotoday.com/cilmag/nov08/Breeding.shtml วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๕๑

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป