อีพรินท์เป็นโอเพนซอร์ส พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเซาท์แธมตัน สหราชอาณาจักร (http://software.eprints.org) ใช้ในการเก็บผลงานวิจัย ปัจจุบันมีคลังเก็บมากกว่า 140 แห่งที่ใช้อีพรินท์ในการจัดการ

มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ออสเตรเลีย ใช้อีพรินท์เพื่อเป็นที่เก็บรายงานการวิจัยเสมือนเป็นตู้แสดงงานวิจัยที่ เป็นผลงานของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย และนักศึกษาระดับหลังปริญญาโท ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีทั้งก่อนและหลักการประเมิน (peer reivew) (http://eprint.uq.edu.au/) และที่มหาวิทยาลัยพิตต์สเบอร์กมี PhiSci Archive สามารถดูได้ที่ http://philsci-archive.pitt.edu

โปรแกรมอี พรินท์ ไม่ต้องอาศัยทักษะทางเทคนิคมากนัก แต่ก็ควรมีทักษะในโปรแกรม Apache, MySQL, Perl และ XML อีพรินท์ สามารถทำงานบนลีนุกซ์ โซลารีส หรือแมคโอเอสเอ็กซ์

ส่วนที่น่าสนใจของอีพรินท์ก็คือ OAI-PMH ที่ทำให้สามารถสืบค้นข้ามระหว่างคลังเก็บเอกสารด้วยกันได้ เมื่อได้มีการลงทะเบีนกับ OAI repositories คลังเอกสารของสมาชิกที่ลงทะเบียนจะถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติ เพื่อเก็บเมทาดาทารวมเข้าเป็นคลังเก็บทั่วโลก

ผู้เขียนที่ต้อง การส่่งผลงานต้องลงทะเบียนก่อนโดยต้องบอกถึงประเภทของงานที่ส่ง รวมทั้งเมทาดาทา รายการใดที่ถูกส่งเข้าไป เจ้าของผลงานจะต้องถูกต้องตรวจสอบ และสารสนเทศที่ถูกส่งขึ้นไปนี้จะถูกเก็บไว้ใน "ที่พัก" หรือ Buffer ก่อนเพื่อได้รับการประเมินจากเจ้าหน้าที่ ก่อนจะจัดเก็บในระบบในขั้นสุดท้าย

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป