ต้องยอมรับว่า ปัจจุบันโลกออนไลน์เปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ในสังคมของผู้ทำงาน นิสิตนักศึกษา พ่อค้า ประชาชนบางกลุ่ม  ไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหน สถานที่แห่งใดในกรุงเทพมหานคร ภาพที่เราชินตา และคุ้นเคยกันดี  ผู้คนไม่สนใจกัน มีโลกส่วนตัวเป็นของตนเอง สายตาแต่ละคนจะมองไปที่สมาร์ทโฟน ในการคุยกับเพื่อน คุยงาน ขายของ ผ่านทางสมาร์ทโฟนทั้งสิ้น

จากกระแสข้างต้น ส่งผลให้ทุกองค์กร ทุกหน่วยงานทั้งใหญ่ กลาง เล็ก จำเป็นต้องพัฒนาเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลกิจกรรม ผลงานของตนเอง อย่างไรก็ดีการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ควรคำนึงถึงพฤติกรรมผู้ใช้ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ผู้ใช้มักจะละเลยการพิมพ์ข้อความยาวๆ หันมาพิมพ์ด้วยข้อความสั้นๆ การกำหนด URL เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ จึงเป็นหนึ่งประเด็นที่ควรใสใจ

ตัวอย่างเช่น การเข้าถึงเว็บไซต์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนหน้านี้เป็นที่ทราบกันว่า ควรมีการระบุ URL นำด้วย www ตามด้วย Domain ของเว็บไซต์นั้น เช่น www.most.go.th  แต่ปัจจุบันผู้ใช้จำนวนมาก จะพิมพ์เฉพาะ Domain ซึ่งก็คือ most.go.th โดยละไม่พิมพ์ www

ดังนั้นหน่วยงานควรหันมาทบทวนการกำหนดวิธีการเข้าถึงเว็บของตนเอง โดยกำหนดให้สามารถเข้าสู่เว็บได้ทั้งพิมพ์ www และไม่ต้องพิมพ์ www

ผู้ศึกษา ได้ตรวจสอบการเข้าสู่เว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในช่วงเดือน ตุลาคม 2556 ได้ผลดังนี้
 

alt

ผลการศึกษา พบว่าทุกเว็บภายใต้กระทรวงวิทย์ฯ  กำหนดให้เข้าถึงโดยระบุ www นำหน้า แต่เมื่อเข้าสู่เว็บโดยไม่พิมพ์ www นำ ปรากฏว่ามีถึง 7 หน่วยงาน ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้

ดังนั้นเว็บไซต์ที่ดี ควรปรับแต่งการตั้งค่าของระบบ  ที่ให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงเว็บไซต์ได้ง่าย ไม่ว่าจะใส่  www หรือไม่ใส่ www ก็ตาม
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป