ภาพประกอบเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นค่อนข้างมากในการนำมาใช้ประกอบชิ้นงานไม่ว่าจะเป็น รายงาน งานนำเสนอ โปสเตอร์ Infographic และโดยเฉพาะการเขียนบทความนำเสนอผ่านเว็บไซต์ blog ต่างๆ นั้น การเขียนข้อความที่มีเนื้อหาเพียงอย่างเดียวอาจจะทำให้บทความดูไม่น่าสนใจมากนัก หากมีภาพประกอบจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อเรื่องได้รวดเร็วยิ่งขึ้น การนำภาพประกอบมาใช้ประกอบการเขียนบทความแล้ว upload ขึ้นผ่านทางเว็บไซต์ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะต้องให้ความสำคัญกันมากขึ้นในปัจจุบัน

ในปัจจุบันกฎหมายเรื่องลิขสิทธิ์ เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา รูปภาพ ค่อนข้างจะมีความชัดเจนมาก การนำภาพจากแหล่งต่างๆ มาใช้ควรใส่ใจประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์ หากไม่สามารถวาดภาพได้เอง และมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ภาพจากแหล่งต่างๆ ผ่านโลกอินเทอร์เน็ต แนะนำให้ศึกษา License หรือ การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ก่อนนำภาพไปใช้งาน

เมื่อมีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้น ไม่ต้องตกใจกันไปโลกอินเทอร์เน็ตยังมีทางออกให้กับเรา หากต้องการใช้ภาพชนิด Vector เป็นภาพ Clipart ที่สามารถ Download ออกมาใช้งานพร้อมปรับแต่งได้ตามใจ สามารถเข้าถึงได้ที่ OpenClipart.org เว็บไซต์นี้รวบรวม Clipart ของชุมชนนักออกแบบสร้างสร้างสรรค์ที่พร้อมใจกันสร้างสรรค์ผลงานและนำเสนอผ่านเว็บไซต์ ภายใต้สัญญาอนุญาต Public Domain (PD, CC0) นั่นหมายความว่าคุณสามารถเลือกนำภาพจาก OpenClipart.org ไปใช้งานได้ตามสะดวกไม่ต้องกังวลกับ "ลิขสิทธิ์"

openclipart

 

 


 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป