ข้อความด้านล่างนี้เป็นแนวทางซึ่งอาจใช้ตัดสินคุณภาพและความถูกต้องของข้อมูลใน World Wide Web

ความน่าเชื่อถือและความถูกต้อง : ใครก็ได้สร้างเว็บไซต์ ต้องหาตัวตนและความเชี่ยวชาญของผู้แต่ง เพื่อตัดสินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

 • ผู้แต่งเว็บไซต์สามารถเป็นบุคคล (Jamie Oliver (http://www.jamieoliver.com/))
 • บริษัท (.com (http://www.amazon.com))
 • สถาบันทางการศึกษา (.edu (http://www.umd.edu))
 • หน่วยงานราชการ (.gov (http://www.nih.gov))
 • องค์กรไม่หวังผลกำไร (.org (http://www.habitat.org/))
 • network ของคอมพิวเตอร์ (.net (http://www.academicinfo.net))
 • ทหาร (.mil (http://www.marines.mil/))
 • ประเทศ (.uk (http://www.bl.uk))

สิ่งต้องพิจารณา ดังนี้

 • ใครเป็นผู้แต่ง สามารถบอกโดย domain (เช่น .com หรือ .edu) หรือที่อยู่ของเว็บ (Web address) ใช่ไหม
 • ข้อมูลน่าเชื่อถือใช่ไหม บุคคลหรือกลุ่มซึ่งสร้างเว็บมีความเชี่ยวชาญอะไร
 • ในเว็บไซต์ได้บอกวิธีติดต่อกับผู้แต่งหรือผู้ดูแลเว็บไซต์ใช่ไหม (เช่น email หรือที่อยู่ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์)

จุดประสงค์และเนื้อหา

บางเว็บไซต์มี link ไปยังข้อมูล (เช่น เกี่ยวกับองค์กร (About Our Organization, http://www.nih.gov/about/) หรือข้อความบอกวิสัยทัศน์ (Vision Statement, http://www.provost.umd.edu/vision_statement.cfm)) ซึ่งให้ข้อมูลจุดประสงค์ในการสร้างเว็บไซต์ จุดประสงค์ของเว็บไซต์อื่นอาจไม่ชัดเจนในตอนแรก ต้องใช้เวลาค้นหาเพื่อตัดสินข้อมูลส่วนใหญ่เป็นความคิดเห็นส่วนตัว (http://www.nra.org/, biased หรือ opinionated) ไม่ลำเอียง (http://www.facts.com/, factual) หรือผสมกัน

สิ่งต้องพิจารณา ดังนี้

 • จุดประสงค์ของเว็บไซต์คืออะไร (ดูได้จากชื่อเรื่อง)
 • จุดประสงค์คืออะไร เพื่อให้ข้อมูลงานวิจัยและวิชาการ (http://lcweb.loc.gov/exhibits/african/intro.html) ใช่ไหม เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาหรือความจริง (http://americanhistory.si.edu/) ใช่ไหม เพื่อความบันเทิง (http://www.cagle.com/) ใช่ไหม เพื่อโฆษณา การตลาด หรือขาย (http://www.traderonline.com/) ใช่ไหม เพื่อสนับสนุนความคิด (http://www.humanesociety.org/) ใช่ไหม เพื่อโน้มน้าวพวกเรา (http://www.peta.org/) ใช่ไหม
 • มี link ไปยัง mission statement หรือหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรใช่ไหม
 • เว็บไซต์มีข้อมูลที่สมดุล ไม่ลำเอียง หรือเป็นข้อเท็จจริงใช่ไหม
 • เว็บไซต์มีข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นส่วนตัว หรือลำเอียงใช่ไหม เว็บไซต์เป็นที่แสดงความคิดเห็นส่วนตัวใช่ไหม
 • ความเห็นถูกนำเสนออย่างตรงไปตรงมาหรือในทางที่ไม่สมดุลและไม่มีเหตุผลใช่ไหม ข้อคิดเห็นที่แสดงออกมาได้รับการสนับสนุนดีใช่ไหม

ความทันสมัย
ความสม่ำเสมอของการปรับข้อมูลให้ทันสมัยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับข้อมูลบางชนิด ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไม่ต้องการปรับข้อมูลให้ทันสมัยบ่อยเท่าเว็บไซต์ซึ่งมีข้อมูลเป็นข่าวหรือตลาดหุ้น

สิ่งต้องพิจารณา ดังนี้

 • เว็บไซต์ถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับให้ทันสมัยเมื่อไร
 • เว็บไซต์ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีใช่ไหม link เป็นปัจจุบันและกำลังทำงานหรือนำไปสู่หน้าที่ล้าสมัย

รูปแบบ การจัดการ และความสะดวกในการใช้
เว็บไซต์สามารถให้แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ แต่ถ้าเว็บไซต์ทำงานช้าและยากต่อการค้นหาหรืออ่าน ผลคือความมีประโยชน์จะลดลง

สิ่งต้องพิจารณา ดังนี้

 • เว็บไซต์มีการจัดการอย่างชัดเจน ง่ายต่อการอ่าน ใช้ใช่ไหม
 • มีหน้า Help หรือ Search Tips ใช่ไหม เข้าใจง่ายใช่ไหม
 • ถ้าเว็บไซต์ใหญ่ มีความสามารถในการค้นหา (/PUB/search.html) ใช่ไหม ถ้าใช่ ง่ายต่อการใช้ใช่ไหม

ที่มา: University of Maryland Libraries (2014, August 13). Evaluating Web Sites. Retrieved April 22, 2015, from http://www.lib.umd.edu/tl/guides/evaluating-web

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป