Nick Felton และ Joey Flynn กล่าวว่าเมื่อต้องการจะสร้างหน้าสักหนึ่งหน้าเพื่อเล่าเรื่องราวในชีวิต ต้องไม่ยึดกฎเกณฑ์ของ user interface แต่ศึกษาวิธีที่พวกเราเล่าถึงความทรงจำ

Facebook Timeline ต้องการสื่อสาร 2 ความรู้สึก ความรู้สึกของการเล่าเรื่องราวในชีวิต และความรู้สึกของความทรงจำ

การออกแบบ Timeline interface เป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถมากๆ เนื่องจาก Facebook ต้องการที่จะสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับอารมณ์

Flynn อธิบายว่า ถ้าบางคนเล่าเรื่องราวในชีวิต จะไม่เล่าแบบตามลำดับเวลา (ในปี 1999 เกิดอะไรขึ้น แล้วในปี 2000 เกิดอะไรขึ้น) แต่จะเล่าเป็นโอกาสสำคัญ ดังนั้นทีมออกแบบจึงทดลองด้วยขอบข่ายของงานตามโอกาสสำคัญในชีวิต เช่น เมื่อแต่งงาน หรือวันเกิด แต่ในไม่ช้าทีมก็รู้ว่าไม่ถูกต้อง Facebook มีเกือบจะพันล้านผู้ใช้งาน กระจายอยู่ทั่วโลก โอกาสสำคัญแตกต่างกันระหว่างแต่ละวัฒนธรรม Flynn กล่าวว่า ยากที่จะสร้างภาษากลาง หนทางที่ถ้าไปยัง profile ของใครบางคน แล้วรู้วิธีการใช้โดยทันที ดังนั้น Facebook ตัดสินใจใช้เวลาเป็นขอบข่ายของการทำงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตมีขนาดใหญ่ ดังนั้นทีมออกแบบจึงทดลองตัดออกเป็นปีๆ แต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่ Facebook ต้องการ Felton กล่าวว่า นั่นไม่ใช่วิธีที่พวกเราจดจำเรื่องราวในชีวิต พวกเราไม่จดจำเป็นก้อนๆ พวกเราจดจำเป็นเหมือนสายน้ำ Felton กล่าว ชีวิตควรจะแสดงแบบยาวต่อเนื่อง ดังนั้นการออกแบบสุดท้าย ทำให้ Timeline ปรากฏบนหน้าๆ เดียว

Facebook ต้องการให้ Timeline เป็นที่แสดงออกเกี่ยวกับตัวเอง ผู้ใช้งานบอกว่าเป็นใครและมีเรื่องราวในชีวิตเป็นอย่างไร ทีมออกแบบทดลองให้ผู้ใช้งานการควบคุมจำนวนมากเกี่ยวกับการออกแบบที่หลากหลายบนหน้านั้น เช่น กรอบของภาพถ่ายที่มีให้เลือกใช้ ดังนั้นสามารถใช้กรอบที่หรูหราสำหรับภาพถ่ายงานแต่งงาน แต่มีปัญหา ดังนั้น Flynn กล่าวว่า Facebook ตัดสินใจควบคุมภาษาภาพ (visual language) และทำให้ผู้ใช้งานควบคุมสิ่งที่ต้องการเน้นภายในขอบข่ายงานนี้ ผู้ใช้งานไม่สามารถตัดสินกรอบแบบไหนจะใช้ แต่ผู้ใช้งานสามารถตัดสินภาพถ่ายภาพไหนต้องการเน้น ตัวอย่างเช่น โดยทำให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

Timeline ไม่ใช่เพียงต้องการเป็นที่สะท้อนกลับผู้ใช้งานทุกสิ่งที่ใส่ไปใน Facebook แต่ต้องการเป็นที่เก็บทั้งหมดของข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมาก ซึ่งผู้ใช้งานจะใส่ในระบบ ทั้งด้วยตนเองหรือผ่านอุปกรณ์ใหม่ซึ่งทำให้ระบบจับโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น เพลงที่กำลังฟังอยู่ที่ Rdio และ Earbits เพลงแต่ละเพลงน่าสนใจในขณะที่กำลังฟังอยู่ แต่เมื่อผ่านไป พวกเรารู้สึกสนใจมากกว่าในรูปแบบ ดังนั้น Facebook สร้างผลรวมและรายงานเพื่อทำให้พวกเราค้นพบรูปแบบเหล่านั้น โดยการดูรายงานสรุปว่าเพลงไหนเป็นเพลงที่ฟังที่เวลาหนึ่งของชีวิต พวกเราได้รับรู้ soundtrack ของชีวิต

Facebook ได้ให้พนักงานทดลองใช้ Timeline ระหว่างกระบวนการพัฒนาเพื่อให้แน่ใจว่าแบบจำลองที่กำลังพัฒนาจะใช้งานได้กับผู้ใช้งานทุกคน

ที่มา: (2011, November 10). Designers Behind Facebook Timeline: 5 Keys To Creating A UI With Soul. Retrieved April 16, 2015, from http://www.fastcodesign.com/1665414/designers-behind-facebook-timeline-5-keys-to-creating-a-ui-with-soul

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป