หากหลายคนกำลังมองหาแหล่งความรู้ที่เป็นผลงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย Harvard ขอเชิญมาเยี่ยมชมเว็บนี้ DASH (Digital Access to Scholarship at Harvard, http://dash.harvard.edu) เป็นคลังความรู้แบบเปิดของมหาวิทยาลัย Harvard อยู่ภายใต้การดูแลของ Office for Scholarly Communication (ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย)

dash

 

ภายในเว็บนี้คุณสามารถสืบค้นบทความวิจัย วิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นผลงานส่วนใหญ่ที่ได้รวบรวมไว้ในเว็บนี้ ส่วนหนังสือมีเฉพาะผลงานของบางสถาบันในมหาวิทยาลัย โดยผลงานเหล่านี้สามารถดาวน์โหลด full text ได้ฟรี

dash browse

นอกจากนี้ในเว็บยังมีสถิติของการใช้เว็บนี้ เช่น จำนวนครั้งของไฟล์ผลงานที่ได้รับการดาวน์โหลด จำนวนครั้งที่ผลงานถูกเปิดดูไม่ว่าจะมีการดาวน์โหลดไฟล์ผลงานหรือไม่ จำนวนผู้เยี่ยมชมที่เข้ามาดูผลงานอย่างเดียวหรือเข้ามาเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ผลงาน จำนวนของผลงานที่ได้นำเข้าในเว็บนี้ สถิติทั้งหมดนี้สามารถดูการเปลี่ยนแปลงได้ตามระยะเวลาจากกราฟ ทำให้เห็นแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถดูสถิติในแต่ละวัน เดือน หรือปี เช่น จำนวนครั้งของไฟล์ผลงานที่ได้รับการดาวน์โหลดในปี 2014 เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับปี 2013  จำนวนครั้งของไฟล์ผลงานที่ได้รับการดาวน์โหลดในวันที่นี้เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับวันที่นี้ นอกจากนี้ยังสามารถดูสถิติการใช้เว็บนี้แยกตามประเทศต่างๆ ทั่วโลก เช่น ในประเทศไทยมีการดาวน์โหลดไฟล์ผลงานกี่ครั้ง จำนวนผู้เยี่ยมชมที่มาจากประเทศไทยมีกี่คน และยังมีสถิติของจำนวนครั้งที่ใช้แต่ละช่องทาง เช่น www.google.com  http://dash.harvard.edu เพื่อมาทำการดาวน์โหลดไฟล์ผลงาน หรือเพื่อมาดูผลงานไม่ว่าจะมีการดาวน์โหลดไฟล์ผลงานหรือไม่ 

dash stat

 

นอกจากนี้ในเว็บนี้ยังได้รวบรวมคำแนะนำและวิธีการสำหรับเจ้าของผลงานในการนำผลงานมาเผยแพร่ในเว็บนี้ สามารถติดตามอ่านได้ในหัวข้อ Deposit Your Work  DASH FAQ และ OSC Author Tools

สุดท้ายถ้าคุณต้องการที่จะรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ของการใช้เว็บนี้และเนื้อหาภายในเว็บนี้ สามารถติดตามอ่านได้ในหัวข้อ Terms of Use และ Privacy Policy  
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป