หลายคนที่สนใจอยากรู้ว่าโครงกระดูกของพวกเราประกอบด้วยชิ้นส่วนใดบ้างและมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไร ขอเชิญมาเยี่ยมชมเว็บนี้ eskeletons ซึ่งเป็นผลงานของ University of Texas

eskeletons

ได้แสดงรูปภาพของโครงกระดูกแต่ละชิ้นไว้อย่างคมชัดและสวยงามและให้รายละเอียดของโครงกระดูกแต่ละชิ้นไว้อย่างละเอียด ในเว็บนี้นอกจากมีรายละเอียดและรูปภาพของโครงกระดูกของคนอย่างพวกเรา ยังมีของสัตว์จำพวกลิงหลายชนิดเช่น ลิงชิมแปนซี ลิงอุรังอุตัง กอริลล่า นางอาย ชะนี ที่มีวิวัฒนาการใกล้เคียงกับพวกเรา

taxon

 

และเพื่อให้เข้าใจชิ้นส่วนต่างๆ ของโครงกระดูกของคนอย่างพวกเราและสัตว์จำพวกลิงมากขึ้น ในเว็บนี้ยังสามารถแสดงรูปภาพและรายละเอียดของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นของโครงกระดูกเปรียบเทียบกันระหว่างคนอย่างพวกเรากับลิงและลิงกับลิงด้วยกันได้ด้วย

alt

นอกจากนี้ในเว็บนี้ยังมีแผนผังรูปต้นไม้ของการจัดหมวดหมู่ของสัตว์จำพวกลิงและคนอย่างพวกเรา (taxonomic tree) โดยยังมีรายละเอียดของแต่ละการจัดหมวดหมู่ด้วย เช่น คนอย่างพวกเราจัดอยู่ในวงศ์ใดและวงศ์นี้มีลักษณะเป็นอย่างไร

taxonomic-tree

 

ถ้าหลายคนสนใจอยากรู้ความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับโครงกระดูก ในเว็บนี้ได้รวบรวมคำศัพท์และให้ความหมายของคำศัพท์ไว้หลายคำ

glossary

 

และนอกจากนี้ในเว็บนี้ยังได้รวบรวมคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงกระดูกและตอบคำถามโดยละเอียด

faq

 

ส่วนสุดท้ายของเว็บได้รวบรวมสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กนักเรียน เช่น รูปภาพโครงกระดูกของคนอย่างพวกเราเท่าตัวจริงและสามารถสั่งพิมพ์ออกมาได้ เกมส์หลากหลาย เช่น จิ๊กซอว์ต่อภาพกะโหลกศีรษะของคนอย่างพวกเราและสัตว์จำพวกลิง เกมส์จับคู่ชิ้นส่วนของโครงกระดูกกับรูปภาพของชิ้นส่วนแต่ละชิ้น เกมส์ค้นหาคำศัพท์เกี่ยวกับโครงกระดูกจากกล่องตัวอักษร เกมส์ทายคำศัพท์จากคำจำกัดความที่ให้ เพลง ช่องทางไปยังเว็บอื่นๆ ภายนอก

resources

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป