ในที่สุดรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 2557  โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ก็ได้ฤกษ์เผยแพร่ข้อมูลผลการสำรวจออกมาแล้วครับ โดยมีเอกสารที่น่าสนใจ 2 รายการ ดังนี้

จากรายงานจะพบว่าพฤติกรรมคนไทย ใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น

Internet Servey

การใช้ Smart Phone แซงหน้าอุปกรณ์อื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด น่าจะสอดคล้องกับพฤติกรรมตามกระแสโลกด้วยนะนี่

Smart Phone

อย่างไรก็ดีแม้กระใช้ Internet จะเพิ่มขึ้น แต่ "ความรู้" ในการใช้กลับยังต่ำนะครับ .. คงต้องปรับฐานความรู้กันอีกรอบ .. เร่งมือกันนะครับ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ... Internet/Information/Digital/Media Literacy ในรูปแบบการสร้างความตระหนัก 

Internet Literacy

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป