จากการศึกษาเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาคการศึกษาและภาครัฐในประเทศไทย พบว่าเป็นการพัฒนาเว็บที่ยังตกหล่นประเด็นสำคัญหลายประเด็น โดยเฉพาะการให้ข้อมูลแก่ Search Engine เพื่อเพิ่มมูลค่าการเข้าถึงดังคำแนะนำของ Google : Google Search engine optimization starter guide

ข้อมูลจำเป็นสำหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บต่อ Search Engine เรียกว่า Web Metadata โดยจะต้องระบุผ่าน Tag พิเศษภายใน Head Section ดังนี้

<head>
<meta http-equiv=”content-type” content=”text/html;charset=UTF-8″>
<Meta http-equiv=”content-language” content=”EN”>
<title>My HTML</title>
< meta name=”description” content=”คำอธิบายเว็บ”>
<meta name=”keywords” content=”คำสำคัญ1, คำสำคัญ2, …”>
<meta name=”author” content=”ชื่อผู้พัฒนาเว็บ/หน่วยงานเจ้าของเว็บไซต์”>
<meta name=”robots” content=”all”>
<meta name=”Copyright” content=”ข้อความสัญญาอนุญาต”>
</head>

ทั้งนี้ Meta Charset เดิมคือ <meta http-equiv=”content-type” content=”text/html; charset=UTF-8″> เป็นรูปแบบของ HTML 4.01 และใน HTML5 ได้ปรับให้ใช้ได้สะดวกขึ้น โดยระบุเพียง <meta charset=”UTF-8″>

สำหรับท่านที่ต้องการเครื่องมือช่วยตรวจสอบและแนะนำสามารถใช้บริการ http://www.submitexpress.com/analyzer/ ได้ครับ รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดแม่แบบเอกสารเว็บแนะนำ Web Meta Tag


นอกจาก Web Meta Tag ข้างต้น ในปัจจุบัน Search Engine และเครื่องมือออนไลน์หลายตัวยังรองรับเมทาดาทาอีกชุด คือ DC หรือ Dublin Core โดยมีชุดคำสั่ง ดังนี้

<link rel=”schema.DC” href=”http://purl.org/DC/elements/1.1/” />
<meta name=”DC.title” content=”xxx” />
<meta name=”DC.creator” content=”xxx” />
<meta name=”DC.description” content=”xxx” />
<meta name=”DC.publisher” content=”xxx” />
<meta name=”DC.date” content=”xxx” />
<meta name=”DC.identifier” content=”xxx” />
<meta name=”DC.type” content=”xxx” />
<meta name=”DC.rights” content=”xxx” />
<meta name=”DC.language” content=”xxx” />
<meta name=”DC.subject” content=”xxx” />
<meta name=”DC.relation” content=”xxx” />

ท่านที่สนใจ DC สามารถดาวน์โหลดแม่แบบเอกสารเว็บที่ระบุ Dublin Core Metadata เพื่อศึกษาได้ครับ

ซึ่ง Web Meta Tag และ DC Metadata สามารถใส่รวมกันในเอกสารเว็บได้ ดังนั้น ผู้ดูแลเว็บ ลองตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวจาก Source code ของเว็บท่านแต่ละหน้าดูนะครับ ว่าได้ระบุแล้วหรือไม่อย่างไร

แหล่งข้อมูลน่าสนใจ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป