นับเป็นเรื่องดีมากเรื่องหนึ่ง ที่เว็บไซต์หลายเว็บของประเทศไทย เริ่มประกาศสัญญาอนุญาตการใช้เนื้อหาและสื่อในเว็บแบบชัดเจนขึ้น และเอื้อเฟื้อต่อผู้ใช้ โดยเลือกใช้สัญญาอนุญาต CreativeCommons โดยเว็บแรกๆ ก็คงหนีไม่พ้นวิกิพีเดียไทย แต่เนื่องจากเป็นเว็บที่ล้อจากเว็บแม่ จึงยังไม่น่าประทับใจเท่ากับเว็บ สสส. ที่ปรับโฉมเว็บแล้วยังปรับรูปแบบสัญญาอนุญาต ทำให้ผู้ใช้สามารถนำเนื้อหาและสื่อในเว็บไปใช้งานได้สะดวกขึ้น

สสส.l

สำหรับเว็บสถาบันการศึกษา ตอนนี้พบเฉพาะเว็บของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่ปรับรูปแบบของสัญญาอนุญาต เป็น CreativeCommons แล้ว น่าประทับใจสุดๆๆ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาิทยาลัยมหิดล

หวังว่าเว็บอื่นๆ โดยเฉพาะในกลุ่มการศึกษา จะหันมาใส่ใจกันมากขึ้นนะครับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป