Lightningการบริหารการจัดหมาย Google Calendar น่าจะเป็นตัวเลือกแรกของหลายๆ คน ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้งาน Google Calendar มากกว่าระบบปฏิทินอื่นๆ อย่างไรก็ดีในการทำงานปกติก็มักจะทำงานกับ Notebook ส่วนตัวและงานหลักงานหนึ่งก็คือการโต้ตอบด้วยอีเมลผ่านโปรแกรม eMail Client อย่าง Mozilla Thunderbird ทำให้เมื่ออ่านเมลและดูปฏิทินต้องสลับการทำงาน บางครั้งไม่อยู่ในสถานะออนไลน์ จึงตรวจสอบปฏิทินไม่ได้ 

คิดไปคิดมา น่าจะมีวิธี Sync ข้อมูลจาก Google Calendar มาแสดงบนระบบปฏิทินของ Mozilla Thunderbird ได้ก็เจ๋งเลย ค้นไปค้นมาก็พบว่าเพียงแค่ติดตั้งโปรแกรมเสริมชื่อ Lightning กับ Privider for Google Calendar บน Mozilla Thunderbird ก็ทำให้งานข้างต้นสะดวกสบายยิ่งขึ้น

วิธีการก็ไม่ยากเลยครับ เริ่มด้วยการเปิดใช้งานโปรแกรม Mozilla Thunderbird ตามปกติ จากนั้นก็ติดตั้งโปรแกรมเสริมทั้งสองโปรแกรมด้วยคำสั่ง Tools, Add-ons โดยใช้วิธีการค้นชื่อโปรแกรมและคลิก Install เมื่อติดตั้งครบทั้งสองโปรแกรม ก็คลิก Restart Thunderbird เพื่อปรับระบบก่อนใช้งาน 

Thunderbird Add-ons

เสร็จการติดตั้ง Lightning และ Provider for Google Calendar แล้วก็ต่อด้วยการสร้างปฏิทินที่ดึงข้อมูลมาจาก Google Calendar โดยเริ่มจากการเข้าไปยังเว็บไซต์ Google Calendar ของท่านก่อนนะครับ คลิก Settings Icon ที่ปรากฏมุมขวาของจอภาพ แล้วเลือกคำสั่ง Settings

Google Calendar Settings

จากหน้า Settings ให้คลิกแท็บ Calendar

Google Calendar

จากภาพแสดงว่ามีการสร้างปฏิทินของ Boonlert ให้คลิกที่ชื่อปฏิทินดังกล่าว 

Google Calendar

คลิกไอคอน XML แล้วคัดลอก URL ที่ระบบนำเสนอ ต่อด้วยการกลับไปทำงานที่โปรแกรม Mozilla Thunderbird เลือกคำสั่ง File, New, Calendar

Thunderbird Calendar

คลิกเลือกวิธีการสร้างปฏิทินจากระบบเครือข่าย On the network

Thunderbird Calendar

คลิกเลือก Format เป็น Google Calendar แล้ว Paste URL ที่คัดลอกจาก Google Calendar มาวางในช่อง Localtion คลิกถูกที่รายการ Offline Support จากนั้นคลิกปุ่ม Next ที่เลือกก็ป้อนข้อมูลอื่นๆ ที่โปรแกรมสอบถาม เช่น ชื่อปฏฺทิน สีปฏิทิน รหัสผ่านของการเข้าถึง Google Calendar เพียงเท่านี้ก็สามารถ Sync ปฏิทินจาก Google Calendar มายัง Thunderbird Lightning Calendar ได้แล้วครับ

Lightning Calendar

ทั้งนี้การเพิ่มนัดหมาย (Event) จาก Lightning Calendar ระบบจะ Sync กลับไป Google Calendar ด้วยเช่นกัน จึงเป็นการทำงานพร้อมๆ กันสองปฏิทินในเวลาเดียวครับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป