หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ชอบค้นหาภาพจากอินเทอร์เน็ตเพื่อนำไปใช้งาน ควรให้ความสำคัญกับ "ประเด็นลิขสิทธิ์" ด้วยทุกครั้ง และเพื่อให้ปลอดภัยระดับหนึ่ง เครื่องมือที่เลือกใช้เพื่อสืบค้นภาพ ก็ควรมีฟังก์ชันการสืบค้นที่ช่วยกรองภาพที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่เหมาะสม เช่น สัญญาอนุญาตแบบ CreativeCommons หรือ Public Domain 

Photo Pin นับเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ถูกพัฒนาโดยนำ API ของ Flickr มาใช้งาน เพื่อให้สามารถสืบค้นภาพตามสัญญาอนุญาตแบบ CreativeCommons จากเว็บ Flickr  หรือเว็บ http://www.istockphoto.com ได้สะดวกขึ้น การเรียกใช้งานก็ทำได้โดยการเข้าสู่เว็บไซต์ http://photopin.com/

Photo Pin

จากหน้าเว็บ ให้ป้อนคำค้นที่ต้องการ ผลลัพธ์จะปรากฏดังนี้

ผลลัพธ์ Photo Pin

ภาพทั้งหมดจะมีสัญญาอนุญาตแบบ CreativeCommons ซึ่งต้องอ้างอิงที่มาเป็นหลัก ส่วนเงื่อนไขอื่นๆ ขอให้อ่านรายละเอียดจากภาพแต่ละภาพก่อนนำไปใช้งานนะครับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป