ปัญหาหนึ่งของคนทำงานยุคไอทีวันนี้ คือ อีเมลที่มีเข้ามาตลอดเวลา แม้กระทั่งวันที่เราต้อง "ลาพักร้อน" ก็ยังมีอีเมลสำคัญเข้ามา จนทำให้เรา "ใช้เวลากับการลาพักร้อน" ไม่สนุก วิธีการหนึ่งที่น่าจะทำได้ก็คือ "ตั้งระบบรับส่งอีเมลของ GMail" ให้แจ้งว่า ขณะนี้ "เรากำลังลาพักร้อน" และระบบจะส่งข้อความดังกล่าวไปยังผู้ติดต่อเราอัตโนมัติ ดีไหมครับ โดยเริ่มด้วยการล็อกอินเข้าระบบ GMail จากนั้นคลิกปุ่ม Settings ซึ่งปรากฏมุมบนขวาของหน้าจอ GMail 

GMail Settings

จากนั้นคลิกเลือกคำสั่ง "การตั้งค่า" หรือ "Settngs" จะปรากฏจอภาพ ดังนี้

GMail
รูป GMail Settings ระบบภาษาไทย

GMail
รูป GMail Settings ระบบภาษาอังกฤษ

จากภาพข้างต้น ให้เลื่อนจอมาด้านล่าง จะพบรายการคำสั่ง "การตอบกลับว่ากำลังลาพักร้อน:" หรือ "Vacation responder:" ดังนี้

GMail
รูปการตั้งค่าระบบพักร้อนภาษาไทย

GMail
รูปการตั้งค่าระบบพักร้อนภาษาอังกฤษ

จากภาพข้างต้น ให้รคลิกเลือกรายการ "ใช้งานการตอบกลับว่ากำลังลาพักร้อน" หรือ "Vacation responder on" แล้วระบุช่วงวันที่ลาพักร้อน พร้อมทั้งป้อนข้อความเพื่อแจ้งต่อผู้รับ เช่น "ขณะนี้อยู่ระหว่างการลาพักร้อน ขออภัยที่ไม่สามารถตอบจดหมายได้ ทั้งนี้จะติดต่อกลับเมื่อเสร็จสิ้นการลาพักร้อน" เพียงเท่านี้ก็ช่วยให้วันลาพักร้อนมีความสุขขึ้นอีกเยอะเลยครับ

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป