ณ วันนี้คำว่า Big data เป็นคำๆ หนึ่งทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้ยินกันมากขึ้น โดยวิกิพีเดียไทยได้แนะนำไว้ว่า Big data คือชุมนุมของชุดข้อมูลที่มีขนาดและความซับซ้อนมาก จนมันยากที่จะประมวลผลได้ด้วยเครื่องมือจัดการฐานข้อมูลที่มีอยู่ ตัวอย่างหนึ่งของ Big data ที่ใกล้ตัวเรามากตัวอย่างหนึ่งคือ ข้อมูลจากบริการของ Facebook ลองประเมินดูสิครับว่าสมาชิกของ Facebook กว่า 50,000,000 คน วันหนึ่งๆ จะกด Like เนื้อหาใดบ้างกี่เนื้อหา คนหนึ่งกด Like วันละกี่ครั้ง เขียนคอมเม้นท์อะไรบ้าง แชร์อะไรบ้าง ข้อมูลที่ไหลผ่านระบบ Facebook จึงนับเป็น Big data ที่น่าสนใจ 

รู้จัก Big data กรณีศึกษาจาก Facebook

เพื่อให้เห็นภาพของ Big data จาก Facebook ชัดเจน คงต้องลองมาวิเคราะห์ข้อมูลจาก Facebook ของเราเองดูไหมครับ โดยใช้บริการของ http://www.wolframalpha.com/facebook/ ซึ่งเมื่อเข้าเว็บไซต์ดังกล่าว จะปรากฏจอภาพการทำงาน ดังนี้

Wolfram

เมื่อคลิกปุ่ม Get Your Report โปรแกรมจะเชื่อมกับบัญชี Facebook ที่ระบุ พร้อมแสดงผลข้อมูลที่น่าสนใจออกมาเช่น

Wolfram

Wolfram

Wolfram

Wolfram

ข้อมูลที่ประมวลผลได้ เป็นตัวอย่างจาก Big data ที่เกิดขึ้นในการใช้งาน Facebook นั่นเอง ซึ่งระบบอื่นๆ ในปัจจุบันมีความต้องการระบบประมวลผลลักษณะนี้เช่นกัน โดยเฉพาะกระบวนการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งจะหาเนื้อหามานำเสนอต่อไปครับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป