สำหรับท่านที่ชื่นชอบ "ถ่ายภาพ" หรือ "แบ่งปันภาพ" ผ่าน Social Network บริการของ Google ที่ชื่อว่า Panoramio น่าจะเป็นอีก 1 เครื่องมือที่หากได้ลองเล่นแล้วคงจะประทับใจกันบ้าง ส่วนตัวของผมเองต้องยกนิ้วให้กับ "ผลิตภัณฑ์" นี้เลยครับ เพราะภาพที่นำเข้ามีระบบแนะนำ Tag ทั้งการดึงจาก EXIF Metadata และการแนะนำจากบริบทต่างๆ การแสดงข้อมูล EXIF เพื่อให้เห็นถึงข้อมูลการถ่ายภาพ การแสดงแผนที่โลกพร้อมจุดปักหมุดโดยการลิงก์ภาพกับ Google Map และนำเสนอด้วยภาพถ่ายที่เรานำเข้า 

 

Panoramio

Panoramio

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป