ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบการวิเคราะห์สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บ สวทช. ทำให้พบข้อมูลที่น่าสนใจหลายๆด้าน เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซด์ สวทช. เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทาง การเข้าเยี่ยมชม ทั้งจากการสืบค้นผ่าน  google  การพิมพ์ URL www.nstda.or.th แบบเข้าตรงจากเว็บเบราว์เซอร์ การเข้ามาทางการ  Bookmark โดยจากข้อมูลที่ระบบติดตามการเข้าชมเว็บไซต์ประเทศไทยอย่าง Truehits บันทึกในช่วง 6 เดือน ที่ผ่านมา (มกราคม – มิถุนายน 2555 ) มีข้อมูลที่น่าสนใจดังตาราง

alt

 

alt

 

จากข้อมูลข้างต้น แม้จะพบว่าการเข้าผ่านทาง google และการพิมพ์  URL ตรงจะมีจำนวนมาก แต่การเข้าด้วยวิธี  Bookmark ก็มีสูงเช่นเดียวกัน
 

ดังนั้นกลุ่มที่จัดได้ว่าเป็นแฟนพันธ์แท้ของเว็บ สวทช. คือกลุ่มที่มีการทำ Bookmark เว็บ สวทช. ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตน และใช้วิธีการคลิกรายการจาก Bookmark นั่นเอง โดยยอดการเข้าเยี่ยมชมของกลุ่มแฟนพันธ์แท้ถัวเฉลี่ยอยู่ที่ 40,000 – 60,000 ครั้งในแต่ละเดือน

น่าประทับใจใช่ไหมคะ ที่เว็บ สวทช. ยังมีแฟนพันธ์แท้ที่ยั่งยื่น และหวังว่าข้อมูลในเว็บจะมีประโยชน์ต่อทุกท่านต่อไป

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป