การใช้งานระบบไอทีต่างๆ โดยเฉพาะผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รหัสผ่าน หรือ Password เป็นหนึ่งองค์ประกอบที่จำเป็นมากๆ แต่ผู้ใช้จำนวนมากกลับไม่ใส่ใจมากนักกับ "องค์ประกอบ" นี้มากนัก จากผลสำรวจของหน่วยงานต่างๆ จากต่างประเทศ รายงานข้อมูลคล้ายๆ กันว่า ยังมีผู้ใช้งานระบบไอทีจำนวนมากทีมักจะใช้คำหรืออักขระง่ายต่อการเดามากำหนดเป็นรหัสผ่าน เช่น

 

 • password
 • 123456
 • 12345678
 • qwerty
 • abc123
 • monkey
 • 1234567
 • dragon
 • baseball
 • 111111
 • iloveyou
 • master
 • sunshine
 • ashley
 • bailey
 • passw0rd
 • shadow
 • 123123
 • 654321
 • superman
 • qazwsx
 • michael
 • football
 • princess
 • rockyou

รหัสผ่านข้างต้น เป็นรหัสผ่านยอดนิยมที่พบว่ามีการกำหนดกันจำนวนมากทั้งคนไทยและต่างประเทศ ดังนั้นหากท่านเป็นหนึ่งที่มักจะกำหนดรหัสผ่านดังข้างต้น ถึงเวลาแล้วที่ควรหันกลับมาใส่ใจการตั้งรหัสผ่านที่ปลอดภัยต่อตนเอง และปรับเปลี่ยนรหัสผ่านเดิมที่กำหนดไว้

โดยเริ่มต้นจากการตรวจสอบรหัสผ่านเดิมของท่านก่อนครับว่า มีสถานภาพอย่างไร เช่นง่ายต่อการเดา หรือดีพอแล้ว เพียงเข้าเว็บไซต์ Check your password—is it strong? บริการออนไลน์ของ Micrisoft  จากนั้นป้อนรหัสผ่านเดิม ระบบจะรายงานออนไลน์ทันที 

Strong Password ?

หากรหัสผ่านของท่านควรปรับปรุง สามารถใช้บริการสร้างรหัสผ่านอัตโนมัติจากเครื่องมือ Secure Password Generator ซึ่งเป็นหนึ่งเครื่องมือออนไลน์ที่ช่วยในการกำหนดรหัสผ่าน เมื่อเข้าเว็บไซต์แล้ว ระบบจะให้เลือกจำนวนรหัสผ่านที่ต้องการซึ่งกำหนดได้ตั้งแต่ 4 ถึง 64 ตัวอักษร การผสมผสานอักขระต่างๆ 

Secure Password Generator

เมื่อคลิกปุ่ม Generate Password(s) โปรแกรมจะแสดงรหัสผ่านที่ปลอดภัยให้เลือกใช้งาน ดังนี้

Secure Password Generator

 

และหากท่านมีปัญหาจากการจำรหัสผ่านจำนวนมาก Open Source อย่าง KeePass Password Safe เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ควรติดตั้งเพื่อบันทึกรหัสผ่านของระบบต่างๆ ครับ

http://keepass.info/

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป