เมื่อพูดถึงคำว่า “WWW (World Wilde Web) หรือเครือข่ายใยแมงมุม” คงจะมีไม่กี่คนที่ไม่รู้จัก โดยเฉพาะคนที่อยู่ในวงการคอมพิวเตอร์ เนื่องด้วยกระแสอินเทอร์เน็ตที่มาแรง ทำให้โลกที่กว้างใหญ่ไพศาลแคบไปถนัดตา ข้อมูลต่างๆ ทั่วโลกทุกทิศ มีให้เรียกดูได้สะดวก แม้กระทั่งบุคคลในประเทศซึ่งห่างไกล ก็สามารถทำความรู้จัก พูดคุย ติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วเสมือนอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆ เคียงกัน หรืออยู่ในประเทศเดียวกัน การติดต่อค้าขาย การโฆษณาสามารถเรียกลูกค้าได้มากเกินกว่าที่จะคาด

เหตุผลหนึ่งที่ทำให้ WWW ได้รับความนิยมสูง ก็เพราะความสวยงาม ความเร้าใจ ของสื่อที่ปรากฏบนหน้าจอผ่านโปรแกรมแสดงผลเว็บ (Browser) ซึ่งเรียกว่า หน้าเว็บเพจ (Web Page) เทคนิคต่างๆ ที่ปรากฏบนหน้าเว็บเพจ ได้รับการพัฒนาอย่างสูง ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง แสง สี และข้อมูลที่ดึงดูดใจให้ผู้อ่านอยากติดตามเนื้อหาของหน้าเว็บนั้นไปเรื่อยๆ เทคนิคที่ได้รับความนิยมสูงสุดเพื่อดึงดูดให้หน้าเว็บได้รับความนิยม ก็หนีไม่พ้น เทคนิคทางด้านภาพกราฟิก เพราะรูปที่สวยงาม มีความหมายเพียง 1 รูป ย่อมสื่อถึงเนื้อหาได้ดีกว่าคำบรรยายเป็นพันๆ คำ

เมื่อเทคนิคทางด้านภาพกราฟิก เป็นจุดเด่นอันดับหนึ่งในการพัฒนาหน้าเว็บเพจ การศึกษาถึงรายละเอียดเกี่ยวกับกราฟิกสำหรับงานเว็บ จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ คุณลองถามตัวเองดูก็ได้ ว่าระหว่างหน้าเว็บที่มีตัวอักษรล้วนๆ กับหน้าเว็บที่มีภาพประกอบ หน้าเว็บใดน่าสนใจมากกว่ากัน แน่นอนคำถามนี้ ทุกคนคงมีคำตอบให้เรียบร้อยแล้ว ถ้าอย่างงั้นก็ไม่ควรรอช้าที่จะศึกษาถึงรายละเอียดของกราฟิกสำหรับเว็บเพจ โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

  1. เลือกใช้ฟอร์แมตของภาพกราฟิกที่เหมาะสม
  2. สร้างสรรค์งานกราฟิกให้เหมาะสมกับเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย และลักษณะเฉพาะทางเทคนิค เช่น ขนาดจอภาพ 
  3. เลือกใช้ภาพที่ปลอดจากประเด็นลิขสิทธิ์
  4. กำหนดเมทาดาทาของภาพกราฟิกให้เหมาะสมก่อนเผยแพร่

รายละเอียดข้างต้น สามารถศึกษาได้จากเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ STKS นี้ต่อไป

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป