ซอฟต์แวร์ยอดนิยมสำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกลุ่มหนึ่ง ก็คือ Chat ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการสื่อสารลักษณะการพูดคุย ทั้งแบบพิมพ์ข้อความ แบบใช้เสียง หรือกล้อง Web cam โดยโปรแกรม Chat ยอดนิยมบนคอมพิวเตอร์ ก็คงหนีไม่พ้น ICQ, MSN แต่สำหรับการใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็น Smart Phone อย่าง iPhone, Samsung Galaxy หรือ Tablet computer ทั้งที่เป็น Androids อย่าง Samsung Galaxy Tab และ iPad โปรแกรม Line เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมสูงมาก

Line

Line เป็นโปรแกรมขนาดเล็กที่ทำงานได้บนระบบปฏิบัติการ Androids และ iOS ที่ผู้พัฒนาเน้น "ความง่าย" ในการใช้งาน รองรับการสื่อสารหลายรูปแบบ ทั้งการพิมพ์ด้วยข้อความ การใช้ Emoticon น่ารัก ซึ่งปัจจุบันยังรวมถึง Sticker  การแนบภาพ การสื่อสารด้วยเสียง โดยการสื่อสารทุกอย่าง "ฟรีผ่านเครื่องข่าย 3G, Wi-Fi" โดยมียอดผู้ใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีคะแนนความนิยมจากเว็บของ Google Play ดังนี้

Line

ปัจจุบัน Line สามารถทำงานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows และ MAC ด้วยโดยดาวน์โหลดได้จาก http://line.naver.jp/en/

ตัวอย่างภาพการสื่อสารด้วย Line

Line Line Line

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป