การสะสมหนังสือ (Book collecting)
โดย สมหมาย ตามประวัติ

Book collecting หมายถึง การสะสมหนังสือ เป็นกระบวนการของการจัดหาหนังสือขึ้นอยู่กับเนื้อหา ประวัติ ความเก่า ความหายาก ความสวยงาม หรือคุณลักษณะอื่น ๆ ของหนังสือที่นักสะสมหนังสือกำหนด ส่วนนักสะสมหนังสือคือ คนที่ได้หนังสือมาเพื่อความสุขในการเป็นเจ้าของ อาจเป็นการลงทุน หรือด้วยความตั้งใจที่จะยกมรดกให้กับห้องสมุดหรือสถาบันอื่น ๆ การสะสมหนังสือเป็นการเก็บรวบรวมหนังสือรวมทั้งการแสวงหา การได้รับมา การจัดระบบ การทำบัตรรายการ การแสดง และการเก็บรักษาหนังสืออะไรก็ตามที่เป็นที่สนใจของนักสะสมแต่ละคน หนังสือที่สะสมมีทั้งหนังสือใหม่และหนังสือใช้แล้ว นักสะสมหนังสืออาจสะสมหนังสือของนักเขียนที่ชื่นชอบ  หนังสือพิมพ์ครั้งที่ 1 ของนักเขียนสมัยใหม่หรือหนังสือในเรื่องที่กำหนด โดยทั่วไปราคาหนังสือขึ้นอยู่กับความต้องการหนังสือ จำนวนฉบับที่มีและสภาพของตัวเล่ม การสะสมหนังสือทำได้ง่ายแม้บางครั้งหนังสือที่สะสมบางเล่มจะมีราคาแพง 

แหล่งที่ขายหนังสือสะสมมีทั้งร้านขายหนังสือทั่วไป ร้านขายหนังสือเก่าและร้านหนังสือออนไลน์ โดยหนังสือใหม่หาซื้อได้จากร้านขายหนังสือทั่วไปและร้านหนังสือออนไลน์ เช่น  Abebooks, Alibris  และ  Amazon เป็นต้น โดยผ่านทางเว็บไซต์ของร้านและเก็บค่าคอมมิชชั่น ซึ่งจะมีทั้งหนังสือที่ไม่มีการตีพิมพ์อีก หนังสือเก่า หนังสือหายากที่สามารถหาซื้อมาสะสมได้ ส่วนร้านขายหนังสือเก่าอาจมีหนังสือขายให้สะสมได้เล็กน้อย นอกจากนั้นบริษัทประมูลส่วนใหญ่จะขายหนังสือสะสมที่มีคุณภาพ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป