หนังสือรวมเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ในตำนาน (Bestiary)
โดย สมหมาย ตามประวัติ

Bestiary เป็นหนังสือรวมเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ในตำนาน (ทั้งที่มีอยู่จริงหรือเป็นสัตว์ในจินตนาการ) ที่เขียนขึ้นในยุคกลางของยุโรป โดยมีเนื้อหาสาระและภาพประกอบที่ตั้งใจสอนทั้งประวัติศาสตร์ธรรมชาติวิทยาและศีลธรรมจรรยาให้แก่ผู้นับถือศาสนาคริสต์โดยผ่านนิทานเปรียบเทียบ เช่น การฟื้นคืนชีพมาใหม่ของนกฟีนิกซ์เป็นสัญลักษณ์ของการคืนชีพของพระเยซูคริสต์ แต่เดิมหนังสือนี้เขียนด้วยภาษาละตินที่ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้แก่พระในศาสนาคริสต์และใช้ในการเทศน์เกี่ยวกับศีลธรรมจรรยาและเรื่องเล่าต่าง ๆ โดยอาศัยผลงานที่เรียกว่า  Physiologus ซึ่งเป็นตำราคำสอนที่เขียนหรือรวบรวมขึ้นในกรีกในเมืองอเล็กซานเดรียระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 2 ถึง 5  ซึ่ง Physiologus นี้ประกอบด้วยคำบรรยายเกี่ยวกับสัตว์  นกและสัตว์ที่แปลกประหลาด บางครั้งเป็นพืชและหินต่าง ๆ ให้เนื้อหาเกี่ยวกับศีลธรรมพร้อมด้วยภาพประกอบของสัตว์นั้น ๆ งานเขียนนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาละตินประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 6 หรือ 7 โดยสัตว์แต่ละตัวจะแสดงแง่มุมของการต่อสู้ระหว่างพระเจ้าและซาตานเพื่อจิตวิญญาณของมนุษย์ สัตว์ในตำนานเหล่านี้ได้รับความนิยมแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอังกฤษในคริสต์ศตวรรษที่ 12 และ13 และมีเรื่องราวของสัตว์ในตำนานอื่น ๆ ในยุคกลางร่วมด้วย เช่น จากสารานุกรม ของบิชอป อิสิดอร์ แห่งเซวิลล์ ในคริสต์ศตวรรษที่ 7 เป็นต้น ซึ่งต่อมาภาพวาดในหนังสือนี้ได้ถูกแปลงมาเป็นวัฒนธรรมที่มองเห็นได้ในโบสถ์     ด้วยการประดับประดา แกะสลัก ภาพเขียนและการประดับกระจกสีในโบสถ์เป็นภาพสัตว์ในตำนานต่าง ๆ   
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป