กล่องเอกสารจดหมายเหตุ (Archival box)
โดย สมหมาย ตามประวัติ

Archival box หรือที่เรียกว่า กล่องเอกสารจดหมายเหตุ หมายถึง กล่องที่ใช้เก็บเอกสารจดหมายเหตุที่ได้จัดหมวดและจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกขั้นตอนแล้ว เพื่อจัดวางบนชั้นเก็บต่อไป     กล่องเอกสารจดหมายเหตุนี้เป็นกล่องมีฝาปิด ทำด้วยกระดาษแข็งเป็นกระดาษไร้กรด (Acid-free) และมีสารบัฟเฟอร์ที่จะต่อต้านกรดและมลพิษในบรรยากาศ ช่วยป้องกันฝุ่นสิ่งสกปรกและการแทรกซึมของแสง เป็นกล่องที่มีความแข็งแรงได้รับการออกแบบโดยเฉพาะสำหรับการจัดเก็บข้อมูลระยะยาวของเอกสารจดหมายเหตุ  (ต้นฉบับเอกสาร จดหมาย วารสาร แผนที่ ภาพพิมพ์ รูปถ่าย ฯลฯ)  สำหรับกล่องกระดาษแข็งจะทำจากใยที่ไม่ได้ฟอก และไม่มีสารส้มและชันสน (Alum/Rosin size) อนุภาคของโลหะ ไขผึ้ง สารที่ใส่ในโพลิเมอร์ (เช่น สารเพิ่มความแข็งแรงเมื่อเปียก) และมีกำมะถันน้อยกว่า 0.0008 %   นอกจากนั้น พื้นผิวของกล่องจะไม่มีปม  และรอยแตก   มุมกล่องเสริมด้วยโลหะสร้างความปลอดภัยด้วยแนวตะเข็บต้านการบีบอัด แม้ในขณะที่วางซ้อนกันโดยไม่ต้องใช้กาวหรือลวดเย็บกระดาษ สีของกล่องโดยทั่วไปใช้สีกลาง ๆ กล่องเอกสารจดหมายเหตุนี้มีหลายขนาดและหลากหลายรูปแบบให้เหมาะกับการใช้ตามมาตรฐานของเอกสารจดหมายเหตุประเภทต่าง ๆ
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป