“หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยปี 54 หน่วยงานหนึ่งก็คือร้านสะดวกซื้ออย่าง 7-11 ในเครือ CP All ซึ่งได้รับผลกระทบจำนวนมาก การวางแผนเพื่อบริหารความเสี่ยงในการรับมือภัยพิบัติจาก CP All จึงเป็นอีกหัวข้อที่จะช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจในประเด็นการบริหารความเสี่ยงสำหรับการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติของทุกท่านได้

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป