ภาพดิจิทัลทุกภาพควรฝังข้อมูลประกอบการสืบค้นผ่าน IPTC Metadata โดยจะฝังเป็นกลุ่มภาพ หรือทีละภาพก็ได้ โดยสามารถใช้โปรแกรม XnView และคำสั่ง Edit IPTC Data จากการคลิกขวาของเมาส์ที่ภาพที่ต้องการ จากนั้นป้อนคำค้นในรายการต่างๆ ที่ต้องการ เช่น Caption, Keywords 

IPTC

 

เมื่อป้อนข้อมูลกำกับภาพแต่ละรายการแล้ว ก็คลิกปุ่ม Write หรือ Write all selected เพื่อฝังข้อมูลไว้ในภาพดิจิทัล ภาพที่ฝัง IPTC แล้วสามารถสืบค้นได้ด้วยคำสั่ง Tools, Search ของโปรแกรม XnView ซึ่งหากต้องการสืบค้นด้วย IPTC ก็ให้คลิกเลือกตัวเลือก IPTC จากนั้นเลือกฟิลด์และระบุคำค้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้ตัวเลือก EXIF เพื่อสืบค้นข้อมูลจากกล้องถ่ายภาพดิจิทัล หรือใช้หลายรายการร่วมกันก็ได้

สืบค้นภาพด้วย XnView

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป