เครื่องมือฟรีที่เกี่ยวกับเอกสาร PDF มักจะเป็นเครื่องมือแสดงผล (reader) หรือแปลงเอกสาร (Convert) แทบจะหาเครื่องมือสร้าง แก้ไขเอกสาร โดยเฉพาะการทำงานเกี่ยวกับฟอร์ม (Form) ไม่ได้เลย แต่ด้วยบริการออนไลน์อย่าง PDFescape นับว่าทางออกที่น่าสนใจมาก

PDFescape เป็นเครื่องมือออนไลน์ที่รองรับทั้งการสร้าง แก้ไขเอกสาร PDF การนำเข้าภาพ และการทำงานเกี่ยวกับฟอร์ม จากการทดสอบพบว่าสามารถพิมพ์และแสดงผลภาษาไทยได้ด้วยครับ ดังนั้นท่านที่สนใจทางเลือกแทนการใช้โปรแกรมเถื่อน ลองเล่นกันดูไหมครับ

PDFescape

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป