หลายๆ ท่านที่ใช้งาน MS PowerPoint 2007 อาจจะรู้สึกเสียเวลากับการที่จะต้องมาเลือกฟอนต์ทุกครั้งเมื่อจะพิมพ์ใน Text Box หรือ Shape เพราะโปรแกรมไม่จำการตั้งฟอนต์ ปัญหานี้จะหมดไปเพียงท่านหันมาใช้งานเครื่องมือ Themes Fonts และกำหนดฟอนต์ที่ต้องการใช้งานผ่านเครื่องมือชุดนี้ เริ่มด้วยจากการเปิดไฟล์ PPT ที่สร้างไว้แล้วหรือสร้างไฟล์ใหม่ คลิกเลือกเมนูคำสั่ง Design คลิกปุ่มเครื่องมือ Fonts แล้วคลิกคำสั่ง Create New Theme Fonts

เมื่อคลิกคำสั่ง Create New Theme Font จะได้จอภาพตั้งค่าฟอนต์

เลือกฟอนต์ที่ต้องการ (แนะนำให้เลือกฟอนต์ชุดเดียวกันทุกรายการ) แล้วตั้งชื่อ Theme Font ในรายการ Name คลิกปุ่ม Save จะได้ชุด Theme Font ปรากฏในรายการเลือกดังนี้

เพียงเท่านี้ก็ได้ชุดฟอนต์ผนวกกับ Theme ที่เลือกใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็วแล้วครับ

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป