นับจากที่ได้รู้จักกับ WordPress มากว่า 3 ปีและใช้งานทั้ง WordPress.org และ WordPress.com ความประทับใจที่ชอบมากๆ ก็คือ การที่มีโปรแกรมเสริมที่จัดการ CoinS Metadata ช่วยให้บทความใน WordPress.org ส่งข้อมูลบรรณานุกรมไปยัง Reference Manager อย่าง Zotero ได้ อันเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาเว็บไซต์ในวงการวิชาการ อย่างไรก็ดีในช่วงแรก WordPress.com กลับยังไม่รอบรับความสามารถนี้ จึงได้ส่งเมลถึงทีมพัฒนาขอให้เพิ่มความสามารถดังกล่าว

ต้นเดือน ก.พ. 2555 ได้มีโอกาสเป็นวิทยากรอบรมคณาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วย WordPress.com จึงพบว่าการส่งเมลไม่เสียเที่ยว เพราะ WordPress.com ได้เพิ่มความสามารถ CoinS Metadata ลงไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากเรียกใช้เว็บที่พัฒนาใน WordPress.com ผ่าน Firefox ที่ติดตั้งโปรแกรมเสริม Zotero จะปรากฏไอคอน Save to Zotero ใน Address Bar แล้ว ดังนี้

OpenURL : Wordpress.com

ดังนั้้น WordPress.com จึงนับเป็นทางเลือกสำคัญสำหรับครู อาจารย์ นักวิชาการทุกท่านที่ต้องการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือง่ายๆ ได้พื้นที่เว็บฟรี ซอฟต์แวร์ฟรี และมี Metadata ทางวิชาการที่ทำงานกับระบบบอัตโนมัติต่างๆ ได้ทันที

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป