การนำเสนอคำศัพท์ทั้งที่เป็น Vocabulary, Thesaurus และ Taxonomy นอกจากนำเสนอเป็นรายการเหมือนที่เคยพบเห็นหรือทำกันมา ยังสามารถนำเสนอเป็นโครงสร้างความสัมพันธ์ หรือกราฟิกได้ โดย Open Source Tools อย่าง TemaTres ที่ดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรี ติดตั้งง่ายบนพื้นฐาน PHP, MySQL และรองรับความสัมพันธ์ของคำศัพท์ทั้งที่เป็น RT, BT, NT และอื่นๆ ตามที่ต้องการ ลองดูตัวอย่างศัพท์กลุ่มต่างๆ ได้ที่ TeraTres Vocabulary

TemaTres เป็นโอเพนซอร์สที่ช่วยในการพัฒนาเว็บระบบจัดการคำศัพท์ทั้งที่เป็นศัพท์ปกติ ศัพท์สัมพันธ์ (Thesaurus) Taxonomy และอื่นๆ ตามลักษณะงานที่ต้องการ เพื่อให้การใช้งานในห้องเรียนเป็นไปอย่างสะดวก ผมได้พัฒนาชุดการสอนพร้อมใช้ที่เรียกว่า Server2Go + TemaTres พร้อมสไลด์แนะนำการใช้งาน

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป