ในที่สุด OpenBiblio ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพื่อบริหารจัดการห้องสมุด (ILS – Integrated Library System) ก็ได้เวลาปรับปรุงความสามารถครั้งใหญ่ ภายใต้ความร่วมมือของหลายหน่วยงานอย่างเ่ช่นคุณประสิทธิ์ชัย เลิศรัตนเคหกาล เจ้าหน้าที่จากสำนักหอสมุดแห่งชาติที่ได้แปลระบบติดต่อผู้ใช้เป็นภาษาไทย (Interface) การพัฒนาความสามารถเพิ่มเติมโดยเฉพาะการปรับปรุงแก้ไขฟังก์ชันภาษาไทยทั้ง ระบบโดยนักพัฒนาจากบริษัทโอเพนดรีมจำกัด (http://opendream.co.th) รวมทั้งการศึกษาและแนะนำแนวทางการพัฒนาโดยบุคลากรจาก STKS นับเป็นซอฟต์แวร์ที่เกิดจากความร่วมมือโปรแกรมหนึ่งของคนไทย

alt

ขณะนี้ OpenBiblio รุ่นภาษาไทย หรือที่เรียกว่า หอไตร พร้อมให้ทุกหน่วยดาวน์โหลดไปใช้งานได้แล้วครับ รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่เว็บไซต์ STKS Wikibook ทั้งนี้ STKS ขอขอบพระคุณทุกความช่วยเหลือจากเครือข่ายที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานดีๆ มีประโยชน์ต่อสังคมไทย ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

OpenBiblio เป็น Open Source Software ในการจัดบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ (Integrated Library System : ILS) ซึ่งได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล สามารถรองรับการทำงานในโมดูลต่างๆ การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging) การสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศ (Online Public Access Cataloging : OPAC) การยืม-คืน (Circulation) และการจัดทำ Label รวมถึงรายงาน (Reports) ติดตั้งและใช้ง่ายไม่ซับซ้อน ประหยัดงบประมาณและค่าใช้จ่าย เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจโดยเฉพาะสำหรับห้องสมุดขนาดกลางและขนาดเล็ก พัฒนาด้วยภาษา PHP ลิขสิทธิ์โดย GNU General Public License (GPL)

ความสามารถที่พัฒนาเพิ่มและปรับปรุงใน OpenBiblio Hotri นี้ ประกอบด้วย

   1. Advance Search
   2. นำเข้าสมาชิกห้องสมุดด้วยไฟล์ CSV
   3. สามารถใส่ปกหนังสือด้วยตัวเองหรือจากเว็บ Amazon
   4. นำเข้ารายชื่อหนังสือด้วยไฟล์ CSV
   5. ปรับปรุงการแสดงรายงานต่างๆ

ทั้งนี้โปรแกรมยังคงต้องการการพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับหน่วยงานต่างๆ ต่อไป หากท่านสนใจพัฒนาต่อยอดทาง STKS ยินดีครับ โดยทำงานในลักษณะความร่วมมือกันตามความเหมาะสม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป