แบบฟอร์มเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของเอกสารงานพิมพ์ที่หลายๆ หน่วยงานจำเป็นต้องจัดทำ และ/หรือมีให้บริการ เช่น แบบฟอร์มสมัครงาน แบบฟอร์มลงทะเบียน หลายๆ แบบฟอร์มต้องการให้ผู้ใช้ป้อนตรงผ่านฟอร์มแล้วบันทึกส่งเข้าสู่ระบบ แบบฟอร์มลักษณะข้างต้นที่ดีควรอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ เช่น การคลิกเลือกรายการแบบ Check Box การเลือกจากรายการเลือก Drop Down ทั้งนี้ OpenOffice.org Writer มีคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบฟอร์มไว้พร้อมใช้งาน ดังรายละเอียด

{slideshare}[slideshare id=7178275&doc=20100913-ooo-form-110307095459-phpapp01&type=d]{/slideshare}

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป